Dzieciątko Jezus - nowenna

9. dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus, która trwa od 16 do 24 grudnia włącznie i jest jedną z form bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Proponujemy nowennę w formie, w jakiej jest odprawiane w Sanktuarium na Jasnej Górze. Przez 9 ostatnich dni Adwentu na zakończenie wieczornej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, celebrans i wierni podejmują intonowane przez organistę wezwania nowennowe i kolejne zwrotki psalmu: „Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio” z codziennym śpiewem antyfony: „Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem”.

Zobacz więcej / posłuchaj nagrań modlitwy każdego dnia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Adwentowa nowenna do Dzieciątka Jezus /16-24 XII/


Dzień dziewiąty – 24 grudnia

SERCE BOŻE

Antyfona. Na przyjście Chrystusa Króla,  pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi /
i panował nam będzie Zbawiciel świata.

Antyfona. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

Psalm

Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio
a wy góry chwałę oddajcie.
Góry okryjcie się wdziękiem
a pagórki sprawiedliwością.

Bo Pan do nas przyjdzie
i nad swoimi ubogimi się zlituje.
Spuśćcie niebiosa rosę a obłoki Sprawiedliwego
niech się ziemia otworzy i zrodzi Zbawiciela.

Pamiętaj o nas, Panie
i odwiedź nas ze swoim zbawieniem.
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.

Wyślij Baranka, Panie, Władcę Ziemi
ze skały pustyni na górę Syjonu.
Przyjdź nas wyzwolić, Panie, Boże Zastępów
Okaż nam oblicze a będziemy zbawieni.

Przyjdź, Panie i przynieś nam swój pokój
abyśmy z Tobą weselić się mogli.
Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie
wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje.

Okaż Twoją potęgę i przyjdź Panie
aby nas wszystkich zbawić.
Przyjdź, Panie nie zwlekaj
i rozerwij kajdany Twojego narodu.

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
a od Twego oblicza niechby góry spłonęły.
Przyjdź i okaż nam Twoje oblicze, Panie
Ty co siedzisz ponad Cherubami.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu,
jak było na początku teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

Bracia! Teraz nadeszła dla was
godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie
jest bliżej nas niż wtedy,
gdyśmy uwierzyli. (Rz 13, 11)

Bogu niech będą dzięki.

2. Módlmy się:

Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość swojego Serca.

Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla naszego zbawienia ofiarowałeś się Jezu na wszystkie niedogodności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich błogosławieństwach teraz i w wieczności. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas,
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie
ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,
prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością
i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

Będę się radował w Panu.
Będę się weselił w Jezusie, Bogu moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

(Modlitwa o łaskę macierzyństwa dla pragnących potomstwa)

Maryjo, Matko Jezusa!
Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata. Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś czym jest radość i ból macierzyństwa. Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka. Wierzę, że dziecko przychodzi na świat dlatego, że tego chce Bóg. Dlatego z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa.

Amen.


W tej nowennie można uczestniczyć  także poprzez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na stronie: www.faustyna.pl codziennie o 19:00, w niedzielę o 18:30, natomiast w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 9:30.