Log in Love
 • „Droga Światła” w Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach – homilia ks. Łukasza Michalczewskiego

  Każdego roku w wigilię przed Świętem Miłosierdzia Bożego w Dziekanowicach odbywa się Droga Światła. W tym roku miała ona wyjątkowe znaczenie, ponieważ była nie tylko przygotowaniem do Święta Miłosierdzia, ale także dziękczynieniem za wspólnie przeżyte internetowe rekolekcje LOGin...

 • Bogu niech będą dzięki

  „Idźcie i głoście” to hasło tego roku duszpasterskiego. Naszą odpowiedzią na to zdanie Chrystusa wypowiedziane do Apostołów po Zmartwychwstaniu były rekolekcje – rozważania LOGinLOVE. W wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego dziękowaliśmy w Dziekanowicach za wszystkich zaanga...

 • Droga Światła w Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach, 22 kwietnia – zaproszenie

  Przez cały okres Wielkiego Postu rozważaliśmy mękę i śmierć Pana Jezusa oraz wspólnie poruszaliśmy problemy współczesnego świata podczas internetowych rekolekcji LOGinLOVE. Jednak nasza wędrówka z Jezusem nie kończy się tylko na Jego pogrzebie… Pragniemy iść dalej! Dlatego ju...

 • Dać świadectwo Zmartwychwstania

  Dzień zwycięstwa, dzień radości, dzień pokoju – to wszystko dzięki Chrystusowi. On dzisiaj wstając z grobu nie szukał tych, którzy go skazali, bili, szydzili, ale szukał tych, którzy otwarli przed Nim swoje serce.  Mam nadzieje, a nawet jestem przekonany, że nasze otwarte serca są go...

 • 16 kwietnia – Chrystus Zmartwychwstał! Wierzysz w to?

  Temat:   Chrystus Zmartwychwstał! Wierzysz w to? * Cytat:   „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, kt...

 • Radość Paschalna!

  „Jednak Ci, którzy Cię pokochali, przeżywali ciszę w sercu, pragnęli usłyszeć przez ból i smutek Twoje Słowa.” Po Wielkim Piątku bez Eucharystii, z głodem i pragnieniem w sercu znowu spotkaliśmy się na Mszy Świętej. Wielka Sobota ukazuje nam, że pustka, która jest w nasz...

 • 15 kwietnia – Króliczek, zajączek, a może Ktoś więcej?

  *Temat:   Króliczek, zajączek, a może Ktoś więcej? * Z liturgii słowa:   Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę.  * Refleksja:   Tego wieczoru nastała cisza!  Jednak gdy patrzymy na nasz świat, ciężko doświadcz...

 • Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas!

  Nikt z nas nie lubi kiedy na naszej drodze pojawia się krzyż. Jest on w różnych postaciach. Czasami to zostawienie przez kogoś bliskiego, innym razem oszczerstwa ze strony innych, jeszcze innym razem choroba, śmierć, samotność… Nie ma osoby, która nie doświadczyłaby na tym świecie...

 • 14 kwietnia – Krzyż nauką miłości

  Temat:   Krzyż nauką miłości * Z liturgii słowa:   „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował......

 • Drużyna Boga

  Wspólnota i kapłan tworzą drużynę, która przybliża innych do Boga! W dzisiejszych komentarzach padło wiele pięknych słów o tym, jak ważną rolę we wspólnocie pełni kapłan – jako towarzysz, kierownik, ten, który prowadzi do Boga i  tam, gdzie chce Bóg. Ten, który zarządza, kier...

 • 13 kwietnia – Przyjaciel wspólnoty

  Temat:   Przyjaciel wspólnoty * Z liturgii słowa:   „Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.”  * Refleksja:   Przeczytałam kiedyś bajkę, opowiadającą historię dwóch braci. Starsz...

 • Stawaj się tym, kim masz się stać!

  “Trzeba żyć tak, żeby móc później powiedzieć Panu Bogu: „Panie Boże, przeżyłam/ przeżyłem swoje życie, najlepiej, jak mogłam / mogłem”. /~B. “To powinno być naszym priorytetem w wyznaczaniu sobie innych celów i dążeń. Nie tylko łatwo, miło i beztrosko przeżyć życie, ...

 • 12 kwietnia – Do czego dążysz?

  Temat:   Do czego dążysz? – o naszych celach i dążeniach. * Uczynek:   Krzywdy cierpliwie znosić * Z liturgii słowa:   “«Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.”   Refleksja:   Kim chciał być? Od zawsze......

 • Największe bogactwo

  Przez ostatnie tygodnie wspólnie zastanawialiśmy się nad istotą oraz sensem przyjaźni. Zostało powiedziane bardzo wiele wartościowych słów. Dzisiejsze podsumowanie to słowa Benedykta XVI, które spinają całą naszą wielkopostną refleksję o przyjaźni. „W przyjaźni i poprzez przyja...

 • 11 kwietnia – Miraże

  Temat:   Miraże * Z liturgii słowa:   „W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. (..) «To ten, dla którego umoczę......

 • Zaproś Go

  Nie ma zmartwychwstania bez śmierci! Nie ma chwały bez trudu! Nie ma świąt bez Boga! Zaproś Go w swoją relację, otwórz swoje serce! Aby w pełni przeżyć święta musimy się aktywnie włączyć w ich przeżywanie… “Wyciszyć swoje myśli, swoje pragnienia, swoje marzenia… Spo...

 • 10 kwietnia – Otwórz drzwi!

  Temat:   Otwórz drzwi – o zaproszeniu Boga w rodzinną relację. * Z liturgii słowa:   “Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaści...

 • Log in Love – ks. Łukasz: przeżywajmy ten Tydzień z Chrystusem

  Szósty tydzień rekolekcji Log in Love za nami. Ks. Łukasz w podsumowaniu wprowadza nas w perspektywę Wielkiego Tygodnia. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • Miłość to trud – lecz nie ma nic piękniejszego!

  Myślę, że nasz największy problem to fałszowanie codzienności! Lubimy to, co jest zagrożeniem dla naszego życia, nazywać nowym doświadczeniem, ciekawością, postępem, innowacją itd.. Nie potrafimy na czas zobaczyć zagrożenia, a szatanowi właśnie o to chodzi! Od złego ducha dostanie...

 • 9 kwietnia – Zakochany czy zauroczony w Jezusie?

  Temat:   Zakochany czy zauroczony w Jezusie? * Cytat:   „Co mam uczynić z Jezusem? Ukrzyżuj Go”   Refleksja:   Dzisiaj w kościołach podczas Mszy Świętej usłyszymy okrzyk wypowiadany przeciwko Jezusowi – ukrzyżuj Go! To wyraz nienawiści, pogardy, zazdrości jaką ot...

 • Wspólnota serc

  Jak patrzymy na drugiego człowieka? Jak budujemy z nim relację? Jak go poznajemy? Wspólnie doszliśmy do źródła – sposobu na najpełniejsze poznanie drugiego człowieka – poznanie jego serca! Rozmowy, doświadczenia, wspólnie spędzony czas tworzą relacje, które prowadzą nas do prawdzi...

 • 8 kwietnia – Czy my się w ogóle znamy?

  *Temat:   Czy my się w ogóle znamy? * Z liturgii słowa:   „Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.”  * Refleksja:   „Jesteśmy......

 • W pełni zaufać

  Tylko całkowite zaufanie pozwala zrozumieć życie w pełnym wymiarze, jako plan i zamysł Boży, który ma doprowadzić każdego do zbawienia. W takim zaufaniu spotykające nas wydarzenia nie muszą być niczym tłumaczone – rozumiemy, że jest to element całego planu. “Jeśli mamy świad...

 • 7 kwietnia – Bezmyślne chrześcijaństwo

  Temat:   Bezmyślne chrześcijaństwo * Z liturgii słowa:   „Jezus im odrzekł: „Czy w waszym Prawie nie ma zapisu: Ja mówię: Jesteście bogami? Jeśli ono nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież Pisma nie można unieważnić – to d...

 • Wspólnota to MY!

  W dzisiejszej refleksji padło wiele cennych myśli związanych z doświadczeniem udziału we wspólnocie. Czym więc dla nas jest wspólnota? Wspólne spotkania z ludźmi Szczególnie cenne doświadczenie Pogłębienie swojej relacji z Bogiem BÓg działający przez drugiego człowieka Ludzie, któ...

 • 6 kwietnia – Obudź się!

   * Temat:   Obudź się! * Z liturgii słowa:   «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym......

 • Wszystko na swoim miejscu

  Dzisiejsze rozważanie miało skłonić do przemyślenia jakimi wartościami kierujemy się w naszym życiu – co jest dla nas istotne i walczymy o to, a co potrafimy łatwiej odpuścić. “Hierarchia wartości sprawia, że wiemy co jest dla nas ważne a co mniej, co dobre a co......

 • 5 kwietnia – Wartość codzienności

  Temat:   Wartość codzienności – o wartościach * Uczynek:   Spragnionych napoić * Z liturgii słowa:   «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli ...

 • Przeciwieństwa się przyciągają

  Jak w swojej odmienności odnaleźć wspólną ścieżkę? Oto kilka postaw – wskazówek, płynących z dzisiejszych komentarzy Okazuj szacunek Najpiękniejsze przyjaźnie to te, gdzie ludzie mają różne poglądy, wtedy mogą się wzajemnie uczyć czegoś i uzupełniają się w tej przyjaźni, a...

 • 4 kwietnia – Myślę inaczej!

  Temat:   Myślę inaczej! Jak się nie zgadzać i jednocześnie rozumieć? * Z liturgii słowa:   Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.  * Refleksja:   – „Ale nie jesteście na siebie......

 • By być dla siebie trzeba KOCHAĆ!

  Kolejny dzień wielkopostnych rozważań skupiał się wokół wzajemnego wsparcia! Kolejny raz towarzyszyło mu wiele ciekawych i inspirujących przemyśleń, które łączą się w myśl: “Każda chwila jest warta tego, ażeby w zwyczajnych, codziennych obowiązkach uświadamiać sobie, że wszy...

 • 3 kwietnia – Być dla siebie

  Temat:   Być dla siebie – o wzajemnym wsparciu. * Z liturgii słowa:   “Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie powstawszy włożyli ręce na jej głowę. Ona zaś płacz...

 • Log in Love – ks. Łukasz: otworzyć drzwi swego serca

  Ks. Łukasz Michalczewski podsumowuje V tydzień akcji Log in Love – Zalogowani do miłości i zaprasza do udziału w niej w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • Chrystus Cię usprawiedliwi!

  Człowiek z natury jest dobry, dlatego złem powinien się brzydzić co więcej, zła powinien unikać za wszelką cenę. Zło (grzech) w dzisiejszym świecie jednak „smakuje” dobrze, jest owinięte w piękne opakowanie aby kusić człowieka. Człowiek gdy nie daje sobie rady z pokusami zaczyna ...

 • 2 kwietnia – Doświadczyć mocy Chrystusa

  Temat:   Doświadczyć mocy Chrystusa * Cytat:   „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”   Refleksja:   Zapytałem ostatnio dzieci na rekolekcjach „gdzie możemy spotkać Jezusa?” – oczywiście wszystkie odpowiedziały to co teraz myśli większość czytających ten tekst...

 • Żyć w prawdzie!

  Z dzisiejszej refleksji wynika, że życie w prawdzie i szczerości jest fundamentem do szczęścia i prawdziwej miłości. PRAWDA – jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka./Bożena, dlatego tak istotne jest, by dbać o to co mówimy, robimy i jak traktujemy innych. Kolejn...

 • 1 kwietnia – Wiarygodność w relacji

  *Temat:   Wiarygodność w relacji * Z liturgii słowa:   „Niektórzy z tłumu, który słuchał Jezusa mówili: „On rzeczywiście jest prorokiem”. Inni stwierdzali: „On jest Chrystusem”. Inni jednak pytali: „Czy Chrystus może pochodzić z Galilei? Czy...

 • Wiara nie tylko od Święta!

  „Wiele razy tak miałam kiedyś przed laty chodząc co tydzień do kościoła tylko dlatego, że to niedziela… nie zastanawiając się co to tak naprawdę oznacza. Teraz wiem jaki to jest wielki dar i ile możemy zyskać…” (Kasia), dlatego, że „Bóg nie potrzebuje niewolników, po...

 • 31 marca – Czy wiesz Kogo naśladujesz?

  Temat:   Czy wiesz Kogo naśladujesz? * Z liturgii słowa:   „I Mnie znacie, i wiecie, skąd pochodzę. Nie przyszedłem jednak od samego siebie, ale wiarygodny jest Ten, który Mnie posłał, a którego wy nie znacie.”  * Refleksja:   „Bo wiesz, my chodzimy w święta....

 • Prosto z serca

  Autentyczność ma wspaniałą wartość, dlatego trzeba być autentycznym w swoim działaniu. Szczera postawa przyciąga, inspiruje innych! Nie trzeba wielkich słów, wystarczy prawda płynąca prosto z serca! Świadczyć oznacza zaangażować się i choć wiele nam brakuje, nie jesteśmy idealni ...

 • 30 marca – Oświadczam, że…

   * Temat:   Oświadczam, że… * Z liturgii słowa:   Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo.  * Refleksja:   Praca nad sobą, modlitwa,......

 • Popatrz w niebo!

  “Co by było gdyby…?” Nie wstaniesz to się nie dowiesz.” /~M. “Pan Jezus miał także powody do zniechęcenia (nie wszyscy słuchali Jego nauki, wiedział też, że większość ludzi odrzuci Jego Ofiarę), ale znajdował w sobie dość siły i motywacji, żeby wypełnić do końc...

 • 29 marca – Ja nie zapomnę o tobie – o zniechęceniu

  Temat:   Ja nie zapomnę o tobie – o zniechęceniu * Uczynek:   Nagich przyodziać * Z liturgii słowa:   “Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”. «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet...

 • Przyjaźń mądra i wymagająca

  Te trzy słowa są podsumowaniem dzisiejszego dnia. Mamy świadomość tego, że „Przyjaźń rodzica z dzieckiem zadziała tylko wtedy, gdy będzie to przyjaźń dojrzała, taka przyjaźń, która będzie pewną formą miłości, która tę miłość potrafi udoskonalić.”/H. Jak wypracować tak...

 • 28 marca – Home, sweet home

  Temat:   Home, sweet home * * Z liturgii słowa:   «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną.»  * Refleksja:   Jakiś czas temu Internet podbił filmik, w którym mała......

 • Życie jest darem

  Wiele dzisiejszych komentarzy słusznie wskazywało na trudność wczucia się w sytuację każdego człowieka. Do głosu dochodziła myśl – co bym czuł i myślał na miejscu innej osoby? Przecież doskonale wiemy, że nie jest trudno wyrazić pewne tezy, bo “w wyobraźni jest lepiej…...

 • Log in Love – ks. Łukasz: widzieć tak jak Bóg

  Ks. Łukasz Michalczewski podsumowuje IV tydzień akcji Log in Love – Zalogowani do miłości i zaprasza do udziału w niej w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • 27 marca – Cud życia

   * Temat:   Cud życia – poszanowanie życia własnego i innych ludzi. * Z liturgii słowa:    “Jezus rzekł do niego: «Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do ...

 • Czyń dobro, a zła unikaj!

  „Czyń dobro, a zła unikaj” – Czy jest to proste? Każdy z nas po dzisiejszym dniu może zadać sobie pytanie ile dobra, a ile zła uczynił? W Ewangelii bogaty Młodzieniec zapytał Jezusa: czego jeszcze mu brakuje, by być doskonałym? «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprz...

 • 26 marca – Widzieć więcej

  * * Temat:   Widzieć więcej * Cytat:   Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.   Refleksja:   Człowiek w dzisiejszym świecie codziennie jest bombardowany serią informacji. Nie jest tajemnicą, że większość tych informacji jest z natury nega...

 • Wystarczy zaufać…

  Wszystkie chwile, jakich doświadczamy – smutki, radości, porażki, sukcesy – są wpisane w nasze życie. Często wydaje się nam, że na wszystko mamy wpływ, ale czy to faktycznie jest prawdą? Z dzisiejszych komentarzy wnioskujemy, że „Jezus ma dla nas plan i On wie najlepiej ...

 • 25 marca – Radosna Nowina…

   * Temat:   Radosna Nowina… * Z liturgii słowa:   „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”  * Refleksja:   „Zostanie Pani Matką” – te trzy słowa zmieniły życie wielu osób i nadal je zmieniają. To słowa, które ...

 • Gdybyś był chrześcijaninem tylko w jednym procencie…

  „Gdybyś był chrześcijaninem tylko w jednym procencie, to najważniejsza jest odpowiedź: Rośnie ten procent w tobie, czy maleje?” – ks. Mieczysław Maliński Dzisiejsze zadanie polegało na przeczytanie informacji o życiu wybranego świętego po to, aby znaleźć w nim inspira...

 • 24 marca – Nie wiem co dalej…

   * Temat:   Nie wiem co dalej… * Z liturgii słowa:   Jezus widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego.”  * Refleksja:   Wielki Post to czas w którym Kościół na każdym kroku przypomina o nawróceniu. Jedną z ważnych ...

 • Cudowne świadectwo

  One istnieją! Cuda dzieją się dzięki modlitwie wspólnoty, dzięki naszej cierpliwości, są efektem pracy nad sobą. Nie mamy wątpliwości – cuda dzieją się codziennie! Zrób coś ze swoim cudem! Z dzisiejszej dyskusji wypłynęło bardzo ważne spostrzeżenie, że cuda nie są tylko p...

 • 23 marca – Czy to cud?

   * Temat:   Czy to cud? * Z liturgii słowa:   „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.  * Refleksja:   W różnych sytuacjach życiowych spotykamy się z niezrozumieniem, czy niebraniem pod uwagę racji, do których w......

 • 22 marca – Bez pracy nie ma chwały

  Temat:   Bez pracy nie ma chwały – wypełnianie Bożych przykazań * Uczynek:   Chorych nawiedzać * Z liturgii słowa:   “Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby.....

 • Przyjaźnie nastawieni

  Co dzieje się, gdy się uśmiechamy? Z naukowego punktu widzenia wydzielane są endorfiny, które działają uspokajająco, wzmacniają układ odpornościowy, znacznie poprawiają nasze samopoczucie.  W tym widocznym wymiarze nasz uśmiech sprawia, że jesteśmy postrzegani jako osoby miłe, przyj...

 • 21 marca – Główny Bohater

  Temat:   Główny Bohater * Z liturgii słowa:   «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy».  * Refleksja:   Zastanawiałam się ostatni...

 • Wiara potrzebuje pokarmu

  “Wiara potrzebuje pokarmu”. /~J. – niech to krótkie zdanie będzie dzisiejszym podsumowaniem, które podkreśli, że wiara jest żywa wtedy, kiedy odpowiednio się o nią troszczymy… Świat chce wtłoczyć w nas zwątpienie, zniechęcenie i zaprzeczenie… Masz inną drogę – zast...

 • Log in Love – ks. Łukasz: miłość Boga jest na wyciągnięcie ręki!

  Ks. Łukasz Michalczewski podsumowuje III tydzień akcji Log in Love – Zalogowani do miłości i zaprasza do udziału w niej w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • 20 marca – Dziel, by mnożyć! – o rodzinnym wspieraniu się w wierze

  Temat:   Dziel, by mnożyć! – o rodzinnym wspieraniu się w wierze * Z liturgii słowa:   “I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się......

 • NOWY – ŚWIĘTY Człowiek

  Są różne sytuacje w życiu, kiedy śmierć zagląda nam w oczy. Wtedy czynimy postanowienia – jak z tego wyjdę, to zmienię moje życie! Spotkanie z Chrystusem to właśnie ten moment – kiedy Chrystus nam przypomina POTRZEBA CI NARODZIĆ CIĘ NA NOWO – zmienić swoje życie,......

 • 19 marca – Narodzić się na nowo

  Temat:   Narodzić się na nowo * Cytat:   „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła”   Refleksja:   Człowiek został stworzony, jak czytamy w księdze rodzaju, na Obraz Boga. To wielkie wybranie przez Boga dało człowiekowi również konkretne zadania. Bóg powiedział do cz...

 • Za dużo idoli, za mało autorytetów

  „Za dużo idoli za mało autorytetów…” (ks.Łukasz) – to największy problemem w odnalezieniu swojego miejsca w świecie. A niestety prawdą jest, że czasami im głupsze pomysły tym bardziej cieszą i imponują innym, co można zauważyć w każdej grupie wiekowej! Dorośli częst...

 • 18 marca – Odnaleźć swoje miejsce w świecie

  Temat:   Odnaleźć swoje miejsce w świecie * Z liturgii słowa:   „Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się.”   Refleksja:......

 • Krzyż – mostem do Nieba

  Cierpienie… Nieodłączny element naszego życia. Nie ominęło nikogo! Ale… „Jeżeli przyjmiemy cierpienie z pokorą i wiarą, to zamieni się to w wielkie szczęście.”(Stasia) Dowód? DROGA KRZYŻOWA. W ten piątkowy wieczór, kiedy wielu z nas wróciło z nabożeństwa Dr...

 • 17 marca – Im trudniej tym piękniej

  Temat:   Im trudniej tym piękniej * Z liturgii słowa:   „Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym”   Refleksja:   Marzyła o skończeniu studiów, założeniu rodziny, karierze… Po ciężkiej chorobie znalazła się na sali hospicyjnej, kt...

 • Ona jest dobra!

  Czytając dzisiejsze komentarze, przypomniały mi się dwie rozmowy, które usłyszałam ostatnio stojąc na zatłoczonym przystanku. Z mojej lewej strony, pan w średnim wieku opowiadał swojej koleżance o tym, jak jego 12-letni syn zareagował na karę za zbyt częste używanie smartfona. Kara po...

 • 16 marca – Tu się nic nie dzieje!

  Temat:   Tu się nic nie dzieje! * Z liturgii słowa:   Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.   Refleksja:   Czy istnieje skuteczny sposób, by przekonać innych, że wspólnota jest dobra? Wspólnota rodziny, przyjaciół – że jest dobra,....

 • Daj coś z siebie… I zmień świat!

  “Dzisiejsza refleksja skłoniła moje myśli i serce ku postawie Miłosiernego Samarytanina [Łk 10, 25-37]… który „podróżując – patrzył, patrząc – widział, widząc – wzruszył się głęboko, a wzruszając się – poszedł za głosem serca czyniąc miłos...

 • 15 marca – Daj coś z siebie – o wolontariacie i pomocy potrzebującym

  Temat:   Daj coś z siebie – o wolontariacie i pomocy potrzebującym * Uczynek:   Głodnych nakarmić * Z liturgii słowa:   „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie......

 • Gdzie jest twój skarb, tam i serce twoje

  Czym byłoby nasze życie bez przyjaciół? Jak by wyglądało? „Jednym słowem byłoby krucho i to nie dlatego, ze byłoby mi smutno, a coś by mnie ominęło, ale tak szczerze – Ci ludzie wyciągnęli mnie z wielu opresji, czasem bardzo prozaicznych, ale bez nich – nie......

 • 14 marca – LOGinFRIENDSHIP

  Temat:   LOGinFRIENDSHIP * Cytat:   Największy z was niech będzie waszym sługą.   Refleksja:   Kojarzycie tego mema, w którym dwie sarenki utknęły w płocie? „Kiedy ty i kumpel wpadliście w kłopoty, ale przynajmniej siedzicie w tym razem”? To pierwszy obraz, który mam przed...

 • Usłyszeni, zrozumiani…

  “Chwila rozmowy, może zmienić wszystko”. /~U. W tym prostym zdaniu kryje się wielka prawda! Ta przeprowadzona z właściwym człowiekiem sprawia, że każda rzecz potrafi się poukładać, nabrać znaczenia, a nawet rozwiązać. Tak prosta i codzienna czynność naprawdę, może zmienić wszy...

 • Log in Love – ks. Łukasz: razem chcemy iść z Jezusem!

  Ks. Łukasz Michalczewski podsumowuje II tydzień akcji Log in Love – Zalogowani do miłości i zaprasza do udziału w niej w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • 13 marca – Myśli do wymiany – jak porozumiewać i rozumieć się w rodzinie

  Temat:   Myśli do wymiany – jak porozumiewać i rozumieć się w rodzinie * Z liturgii słowa:   „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpu...

 • Nie jestem sam – ON jest ze mną

  Nadrzędna zasada duchowości brzmi: ślepy ślepego prowadzić nie może. Bóg człowieka nigdy nie zostawi samego. Nawet wtedy, kiedy człowiek odrzuca Miłość Boga i Jego obecność, Bóg ma dla nas przygotowany plan, ten plan nazywamy Planem Zbawienia – ja dzisiaj nazywam go PLANEM NAPRAWCZY...

 • 12 marca – Z Tobą i Nim damy radę!

  Temat:   Z Tobą i Nim damy radę! * Cytat:   „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga”   Refleksja:   Jak często rodzice od swoich dzieci słyszą te słowa – daj spokój jestem dorosły sam sobie dam radę. Rzeczywiście......

 • Wspólna droga do Boga!

  „Ludzie popełniają błędy, grzeszą, czasem nie wiedzą co czynią i jakie to może przynieść skutki.” /M. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie. Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. Od najdawniejszych czasów ich związek był za...

 • 11 marca – Dopóki śmierć nas nie rozłączy

  Temat:   Dopóki śmierć nas nie rozłączy * Z liturgii słowa:   „Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski”   Refleksja:   Piękna ceremonia ślubna, dużo gości, super zabawa… Wesele, które planowaliśmy cały rok zaliczamy do udany...

 • Kochaj, módl się, przebaczaj!

  „Każdy kto gniewa się na swojego brata będzie osądzony”, ale nie przez nas tylko przez samego Boga! W dzisiejszej refleksji zastanawialiśmy się nad osądem – po pierwsze był to osąd wobec nas przez innych ludzi, a po drugie osąd Boży wobec tego jak odniesiemy się......

 • 10 marca – Zanim będzie za późno

  Temat:   Zanim będzie za późno * Z liturgii słowa:   „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze.”   Refleksja: * „Ja to słyszałam, że ona to wcale nie jest taka święta jak o niej mówią!” – jedno zdanie.......

 • Razem do świętości

  Pierwsza odpowiedź na pytanie „co by było, gdyby wszyscy byli tacy jak ja?” brzmi: „Nie wytrzymałabym!”. Żartobliwe stwierdzenie poprowadziło nas dzisiaj do zrozumienia tego, że potrzebujemy drugiego człowieka, by dążyć do doskonałości a co za tym idzie – do świętości! Jak t...

 • 9 marca – Gdyby wszyscy byli tacy jak ja…

  Temat:   Gdyby wszyscy byli tacy jak ja… * Z liturgii słowa:   „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”   Refleksja: * Po całym, ciężkim dniu w biegu, późną porą wsiadam do autobusu w kierunku domu. Zajmuję ciepłe......

 • Na całe życie…

  Dzisiejsze podsumowanie zaczniemy od słów: “My nie mamy być idealni, ale mamy do ideału dążyć całe życie, dlatego właśnie musimy pracować nad sobą…” /~A. Skoro jest to nasze życiowe zadanie warto jeszcze raz, przed pójściem spać zastanowić się, jakiemu wyzwaniu będziemy mus...

 • 8 marca – Duch wypracowany – o rozwoju duchowym, pracy nad sobą

  Temat:   Duch wypracowany – o rozwoju duchowym, pracy nad sobą * Z liturgii słowa:   “Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się.....

 • Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce…

  Przebaczenie to nieoderwany element prawdziwej miłości. Jednak sami widzimy, że nie jest to miłość łatwa, bo wymaga od nas olbrzymiego wysiłku. Oto złote rady, którymi podzieliliście się z nami, aby potrafić przebaczać: MODLIMY SIĘ! „trzeba uczyć się przebaczenia od Boga, idą...

 • 7 marca – Zgrzyt

  Temat:   Zgrzyt * Z liturgii słowa:    „Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”.   Refleksja:   Birthday party dla 7-latki to dość spore wydarzenie. Zaprasza przyjaciółki, marzy o pięknym torcie, najmodniejszych prezentach i sup...

 • Drobny gest miłości

  DROBNY GEST MIŁOŚCI: Coś w tym najprostszym geście jest… to fakt! Każdy z nas czuje, że rodzinna miłość jest czymś ważnym, o co należy dbać i pielęgnować. Jeszcze teraz poświęćmy chwilę na refleksję nad naszym codziennym zachowaniem. Czy możesz coś poprawić / zmienić? Jak o...

 • 6 marca – Małe wielkie gesty

  Temat:   Małe wielkie gesty – o potrzebie okazywania i odczytywania miłości rodzinnej w drobnych gestach. * Z liturgii słowa:   „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.   Refleksja:   W zamyśleniu wstawił wodę...

 • Log in Love – ks. Łukasz podsumowuje początek akcji i zaprasza!

  Ks. Łukasz Michalczewski podsumowuje pierwsze dni akcji Log in Love – Zalogowani do miłości i zaprasza do udziału w niej w kolejnych dniach Wielkiego Postu. Serwis akcji: misericors.org/log-in-love...

 • Któż jak Bóg?

  Świat potrzebuje grzechu – wręcz nie może bez niego żyć. Z waszych wypowiedzi widać, jak trudno jest żyć bez – czy obok grzechu, gdyż może mi być „wstyd przed tym, żeby ktoś nie nazwał mnie staroświeckim, niemodnym, zacofanym, nie na czasie. Lepiej nie odezwać się......

 • 5 marca – Uwierzyć w grzech to się nawrócić!

  Temat:   Uwierzyć w grzech to się nawrócić! * Z liturgii słowa:   „Idź precz szatanie!”   Refleksja:   Jeszcze do dziś pamiętam jak na dzień przed przyjazdem Ojca Świętego do Polski we wtorek 26.07.2016r. rano jadąc do Krakowa zabrzmiał w moich uszach komunikat: zamo...

 • Deus Caritas Est

  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierz...

 • 4 marca – A gdyby tak zakochać się i zapomnieć o „Bożym świecie”…

  Temat:   A gdyby tak zakochać się i zapomnieć o „Bożym świecie”… * Z liturgii słowa:   „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem”   Refleksja:   Na słowo miłość pojawia nam się przed oczami zakochana para, która trzymając się z...

 • AUTENTYCZNA WIARA jako jadłospis na całe życie!

  W naszym jadłospisie na Wielki Post, ale i na całe życie należy dobierać składniki tak, by nasze POSTANOWIENIE „było krzyżem, który niesiemy z miłością dla siebie lub dla kogoś kogo kocham. – jak Jezus” ks.Ł. Przy doborze SKŁADNIKÓW należy pamiętać, że: –...

 • 3 marca – Dieta cud, jako wielkopostne postanowienie

  Temat:   Dieta cud, jako wielkopostne postanowienie. * Z liturgii słowa:   „Czy goście weselni mogą się smucić kiedy pan młody jest z nimi?”   Refleksja:   Kiedy rozpoczyna się Wielki Post z przyzwyczajenia odrzucam od siebie słodycze. Od dziecka tak było i jako...

 • Przełamywanie, które prowadzi do wzrostu miłości!

  Analizując wypowiedzi dotyczące dzisiejszej refleksji zauważyłam, że wspólnie udało nam się utworzyć małą instrukcję, która krok po kroku pokazuje jak się przełamać i dlaczego warto to zrobić! Oto pięć prostych kroków opartych na doświadczeniu każdego z nas: Módl się Modlitwa...

 • 2 marca – Przełam się!

  Temat dnia: * Przełam się! * Z liturgii słowa:   „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” * Refleksja:   Podczas rozmowy ze świecką misjonarką posługującą na Madagaskarze, z podziwem słuchała...

 • Choć trudno to warto!

  Dziękujemy za dzisiejszy trud, który pozwolił zastanowić się nad tym, że nie jest łatwo wyciągać siebie ponad strefę komfortu i przyzwyczajeń… ale który jednocześnie zapewnił, że naszą siłą jest wiedza, że warto i pewność, że każde działanie ma swoje znaczenie! Mamy nasze c...

 • Trudno się trudzić

  Temat:   Trudno się trudzić – o podejmowaniu trudu codzienności, braniu życia we własne ręce, odejście od biernej postawy. * Z liturgii słowa:   “A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”  * Uczynek:   Grzeszących upominać.  * Refleksja:   Wybiła...

 • Log in Love – Zalogowani do miłości!

  Co może zmienić się w 40 dni? Popularna wyszukiwarka internetowa podpowiada: osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ukończyć kurs języka niemieckiego, zdobyć rekordowe wyniki sprzedaży a nawet odbyć podróż na Marsa… A gdyby tak na te 40 dni zalogować się w zupełnie inną rzeczywistość i...