BŁ. KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO

sopocko3

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego (Dzienniczek, 53).
*

Ksiądz Sopoćko i s. Faustyna spotkali się po raz pierwszy w Wilnie w czerwcu 1933 roku. Od początku tegoż roku ks. Michał został spowiednikiem i kierownikiem duchowym w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała zakonnica.
*

Duchowny, początkowo traktował objawienia s. Faustyny z niedowierzaniem. Niemniej, ułatwił s. Faustynie kontakt z Eugeniuszem Kazimierowskim – malarzem, który namalował obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Poprosił ją też o spisywanie swoich doświadczeń mistycznych, dzięki czemu możemy dziś cieszyć się lekturą „Dzienniczka”. Kiedy nastąpił przełom? Po wyjeździe s. Faustyny z Wilna w kwietniu 1936 roku ks. Sopoćko zaczął szukać w pismach teologicznych Ojców Kościoła potwierdzenia jej słów, że Miłosierdzie Boga jest największym Jego przymiotem. Odnalazł je m.in. w dziełach św. Augustyna i św. Tomasza. Od tego momentu zaczął pisać artykuły na temat Bożego Miłosierdzia, przygotowywał drukiem obrazki i modlitwy, w tym Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W listach do s. Faustyny informował ją o wszystkich podejmowanych działaniach. Myślał też o tym, jak wykonać polecenie Chrystusa, co do powstania nowego zgromadzenia i zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego.
*

„Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych. Przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło Miłosierdzia więcej dusz do Mnie zbliży, aniżeli on dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata” – takie słowa o ks. Michale Sopoćce skierował do św. Faustyny Kowalskiej Chrystus 30 sierpnia 1937 roku, co zakonnica zapisała w „Dzienniczku”.
*

W czasie II wojny światowej ks. Sopoćko zapoczątkował nowe zgromadzenie zakonne, które miałoby – zgodnie z objawieniami s. Faustyny – służyć idei Miłosierdzia Bożego.
*

Zaangażowanie ks. Michała Sopoćki w sprawę szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia napotykało często jednak na opór. Najtrudniejsze chwile przyszły wraz z notyfikacją Kongregacji Świętego Oficjum z 6 marca 1959 roku, która zawierała polecenie zaprzestania propagowania kultu Miłosierdzia Bożego w formach postulowanych przez s. Faustynę. Ks. Sopoćko podporządkował się decyzji Watykanu. Choć nadal pracował naukowo nad uzasadnianiem potrzeby kultu Bożego Miłosierdzia, nie wspominał już o objawieniach siostry Faustyny.
*

Ks. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień imienin s. Faustyny! Nie doczekał odwołania zakazu Stolicy Apostolskiej. Notyfikacja zakazująca głoszenia kultu Bożego Miłosierdzia według objawień s. Faustyny została zniesiona trzy lata później, 15 kwietnia 1978 r.
*

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki miała miejsce 28 września 2008 r. w Białymstoku.  Jego doczesne szczątki spoczywają w tamtejszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Kalendarium

1 listopada 1888 - urodziny ks. Michała Sopoćki. Urodzony w Juszczewszczyźnie (Nowosady) jako trzecie, najmłodsze dziecko Wincentego i Emilii z domu Pawłowicz
20 listopada 1888 - chrzest w parafii Zabrzeź
16 sierpnia 1910 - wstąpienie do Seminarium Duchownego w Wilnie
15 czerwca 1914 - święcenia kapłańskie ks. Michała Sopoćki z rąk bp. F. Karewicza
22 lutego 1919 - ks. Michał Sopoćko mianowany kapelanem wojskowym w Warszawie przez biskupa Polowego Wojska Polskiego S. Galla
1 marca 1926 - ks. Michał Sopoćko uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego tytuł doktora teologii
8 sierpnia 1927 - mianowany ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Wilnie
od stycznia 1933  - spowiednik w wileńskim domu sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
styczeń 1934  - zainicjowanie malowania obrazu z postacią Jezusa według wizji św. Faustyny
14 maja 1934 - kolokwium habilitacyjne ks. Michała Sopoćki na Uniwersytecie Warszawskim
8 czerwca 1934 - ks. Sopoćko otrzymał nominację na rektora kościoła św. Michała w Wilnie
1936 - publikacja w Wilnie opracowania "Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne" autorstwa ks. Sopoćki i rozesłanie jego egzemplarzy do biskupów polskich
25 września 1938 - ostatnie spotkanie ks. Sopoćki z s. Faustyną, w którym przepowiedziała swoją śmierć za 10 dni
14 sierpnia 1944 - ks. Sopoćko wraca do Wilna z 2-letniego ukrycia k. Czarnego Boru
16 listopada 1944  - przyjęcie przez ks. Sopoćkę ślubów prywatnych 6 członkiń tworzącego się zgromadzenia zakonnego
sierpień 1947 - ks. Sopoćko po opuszczeniu Wilna przybywa do Białegostoku, wizyta u prymasa A. Hlonda i poruszenie sprawy starań w Watykanie o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego
październik 1955 - ks. Sopoćko podejmuje stałą posługę w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej w Białymstoku
18 września 1962 - ks. Sopoćki kończy nauczanie w seminarium duchownym i przechodzi na emeryturę
26 stycznia 1973 - petycja ks. Sopoćki do prymasa kard. S. Wyszyńskiego o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocy w ramach obowiązujących przepisów liturgicznych
3 września 1973 - umieszczenie z inicjatywy ks. Sopoćki obrazu Jezusa Miłosiernego w prokatedrze bialostockiej
15 lutego 1975 - śmierć ks. Sopoćki w mieszkaniu w domu zakonnym Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej 42 w Białymstoku
28 września 2008 - uroczystość beatyfikacji ks. Michała Sopoćki w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Życie i dzieło

 • Chrystus Król
  0

  Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco,  jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.   Jezu,......

 • Chrzest Jezusa
  0

  Zbawiciel z Miłosierdzia swego ustanawia Chrzest – Bł. ks. Michał Sopoćko

  Na wyraźny rozkaz Boga św. Jan Chrzciciel stał nad brzegami Jordanu i nawoływał ludzi do pokuty słowem i własnym przykładem. Dla rozbudzenia ducha pokuty posługiwał się ceremonią niezwykłą – chrztem z wody. Chrzest ten nie był sakramentem, który ustanowił dopiero Zbawiciel, nie był też jednym......

 • Trzej Królowie
  0

  Miłosierdzie Boże w objawieniu się Mędrcom – Bł. ks. Michał Sopoćko

  „Gdzie jest on król żydowski?… przybyliśmy pokłonić się jemu” (Mat. 2, 2). W kilka, a może i w kilkanaście miesięcy po narodzeniu Pana Jezusa, przybywają ze Wschodu Mędrcy, których tradycja nazywa królami, aby Mu złożyć hołd należny i dary z mirry, kadzidła i złota. Herod,......

 • Boże_Narodzenie_3
  0

  O narodzeniu Pana Jezusa – Bł. ks. Michał Sopoćko

  W narodzeniu Pana Jezusa i w okolicznościach tego narodzenia nie było nic przypadkowego, a wszystko było w najmniejszych szczegółach przewidziane, przepowiedziane i miało nieskończone znaczenie. Lud izraelski wyobrażał sobie przyjście Mesjasza zupełnie inaczej, pamiętał bowiem, z jak straszną potęgą i w jak przerażającym Majestacie objawił......

 • Sopoćko koronka
  0

  Modlitwa za kapłanów – bł. ks. Michał Sopoćko

  Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech......

 • Bł. Michał Sopoćko
  0

  Prezentacja nowego wydania „Miłosierdzia Boga w dziełach Jego” bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku – 7 listopada 2017

  We wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A odbędzie się prezentacja nowego wydania dzieła życia bł. ks. Michała Sopoćki pt. „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”. Podczas spotkania publikację przedstawi bp Henryk Ciereszko, przewidziana jest również część muzyczna. Wstęp na spotkanie......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017 w parafii jezuitów w Łodzi
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 u Jezuitów w Łodzi – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tak......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017 w Łodzi
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 – Tak było w Łodzi – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tak......

 • misje-swiat
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” – 28 września 2017 – Mapa miejsc modlitwy

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wszystko......

 • Papież Franciszek
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 28.09.2017 z błogosławieństwem papieża Franciszka!

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Z......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” już po raz 10-ty – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zobacz......

 • Dni księdza Sopoćki w Białymstoku
  0

  Uroczystości ku czci bł. ks. Michała Sopoćko w Białymstoku – Dziękczynienie za beatyfikację i święto Patrona Miasta

  Uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia pod przewodnictwem bp Henryka Ciereszki rozpoczęły się w Białymstoku we wtorek 26 września 2017 r. uroczystości ku czci Patrona Miasta – bł. ks. Michała Sopoćki. Po Eucharystii procesja z relikwiami ks. Sopoćki przeszła do białostockiej archikatedry, gdzie w środę i czwartek września wierni mogą oddawać im cześć.......

 • fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 pl
  0

  Pałac Prezydencki dołączył do akcji „Koronka na ulicach miast świata” – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Do......

 • Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 – Zaprasza ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski

  Od dziewięciu lat 28 września o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach miast i miasteczek spotykają się ludzie, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego  Miłosierdzia. – Pan Jezus prosił o odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, dlatego odpowiadamy na jego apel​ – mówi rzecznik Episkopatu ks.......

 • Jezus-Miłosierny2
  0

  Miłosierdzie Boże ponad miłość?

  Poznanie Miłosierdzia Bożego jawi się siostrze Faustynie jako kulminacyjny punkt zgłębiania Bo­żej tajemnicy. Już w roku 1934 w Wilnie słyszy słowa: „Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem”. A dwa lata później, dnia 2 lutego 1936 r. zapisuje:......

 • DuchSwiety
  0

  Duch Święty to Miłość i Dar

  Dlaczego trzecia Osoba Boga nazywa się Duchem Świętym? Nazywa się Duchem ze względu na pochodzenie drogą miłości i tchnienia. Miłość Ojca i Syna łączy się w jedno tchnienie, w którym mieści się cała rzeczywistość i pełność ich wzajemnej miłości. Wprawdzie zarówno Ojciec jak i Syn......

 • Wniebowstapienie
  0

  Wniebowstąpienie

  Chrystus Pan wstąpił do nieba nie jako Bóg, lecz jako człowiek, natura bowiem Boska nigdy nieba nie opuściła. Jeśli się mówi o zstąpieniu Boga z nieba, to nie w tym znaczeniu, że opuścił on niebieski przybytek, lecz że przyjął naturę ziemską do jedności osoby. Natura......

 • Św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska
  0

  18 kwietnia – 24. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny przez św. Jana Pawła II

  18 kwietnia 2017 r. przypada 24. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. 18 kwietnia 1993 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – nie było to jeszcze w Kościele święto Bożego Miłosierdzia – papież Jan Paweł II na placu św. Piotra ogłosił s. Faustynę błogosławioną, 55 lat po jej śmierci w roku 1938. W ten......

 • Święta Siostra Faustyna Kowalska i Jezus Miłosierny. Kraków-Łagiewniki
  0

  Kwietniowe nabożeństwa z Litanią do Miłosierdzia Bożego

  Od 1 kwietnia we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, trwają wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, w czasie których śpiewania jest Litania do Miłosierdzia Bożego. Wezwania......

 • fot. Archidiecezja Białostocka / Teresa Margańska
  0

  Białystok dziękował w 28. rocznicę ocalenia miasta! Pomógł bł. ks. Michał Sopoćko?

  „Miłosierdzie Boże nie jest działaniem jednorazowym, ani nie zamyka się w momentach, kiedy człowiek o nie prosi. Miłosierdzie Boże to Jego obecność, to sam Bóg, który czuwa nad człowiekiem” – mówił 9 marca abp Edward Ozorowski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku podczas Mszy św. dziękczynnej w 28. rocznicę ocalenia miasta po katastrofie......

 • Święta Faustyna Kowalska i bł. ksiądz Michał Sopoćko
  0

  Św. Faustyna i bł. ksiądz Michał Sopoćko – święci w duecie

  Siostra Faustyna Kowalska i ksiądz Michał Sopoćko uzupełniali się w jednym dziele… „Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i......

 • Święta Siostra Faustyna Kowalska i Jezus Miłosierny. Kraków-Łagiewniki
  0

  Imieniny św. Siostry Faustyny – 15 lutego

  15 lutego – to dzień imienin św. Siostry Faustyny. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poranna Msza św. o 6:30 odprawiona została w intencjach Solenizantki – jak to jest w zwyczaju Zgromadzenia. Tą intencją jest dziękczynienie za łaski, jakie w życiu ziemskim otrzymała św. Siostra......

 • polska
  0

  Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu – bł. ks. Michał Sopoćko

  Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy......

Zapisz

Zapisz