Wieniec adwentowy

Adwent, który stanowi pierwszy okres w każdym roku liturgicznym, kończy się przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Uroczystość Bożego Narodzenia przypada zawsze w dniu 25 grudnia.

Pierwsza niedziela Adwentu w roku 2017 przypadła 3 grudnia, zaś kolejne to 10, 17 i 24 grudnia 2017. Liturgia Mszy św. w niedzielę 24 grudnia będzie sprawowana z formularza czwartej niedzieli Adwentu, będąc jego integralną częścią. Obecność na Mszy św. jest tego dnia obowiązkowa.

Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczyna się po pierwszych nieszporach Bożego Narodzenia – a więc w niedzielę 24 grudnia 2017 wieczorem – i jest częścią wspomnianej uroczystości. W sensie liturgicznym jest to bowiem nocne czuwanie połączone z udziałem w specjalnym nabożeństwie.

Pasterka o północy z 24 na 25 grudnia nie zwalnia z obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej, w ciągu dnia. Uczestnictwo w Pasterce jest natomiast spełnieniem obowiązku udziału we Mszy św. w Boże Narodzenie.

Więcej o Wigilii w niedzielę —> Niedziela.pl: Co z tegoroczną Wigilią?


Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Czytaj całość —> brewiarz.pl: Adwent