8 października 2017 r. obchodzony jest w Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem„Idźmy naprzód z nadzieją!”

O godz. 10.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza,  transmitowana przez TVP 1 i TVP Polonia. Zapraszamy do wysłuchania homilii Księdza Kardynała.

Wideo —> Sanktuarium Świętego Jana Pawła II: Homilia kard. Stanisława Dziwisza – XVII Dzień Papieski

„Europa potrzebuje Dobrej Nowiny, gdyż żyjąc w lęku przed powtarzającymi się aktami terroryzmu, zapomina często o swoich korzeniach” – mówił dzisiaj kard. Stanisław Dziwisz w homilii podczas Mszy św., sprawowanej  z okazji XVII Dnia Papieskiego. Uczestniczyli w niej licznie stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”, kard. Dziwisz mówił w homilii, że Jan Paweł II zachęcał Kościół do wypłynięcia na głębię wiary, nadziei i miłości. „Czy możemy pozostać obojętni wobec takiego wezwania, które w gruncie rzeczy jest zaproszeniem ze strony samego Chrystusa?” – zapytywał hierarcha. Podkreślał, że mamy słowem i życiem głosić Dobrą Nowinę i z nadzieją stawiać czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi staje dzisiejszy Kościół, pamiętając, że „wszyscy ten Kościół stanowimy i jesteśmy odpowiedzialni za jego oblicze”.

Osobisty sekretarz papieża odwołał się do patrona dzisiejszego dnia i podkreślał, że Jan Paweł II zaangażował całego siebie, by kochać całym sercem i wiernie służyć. „Odpowiedzialność nakazywała Janowi Pawłowi II rozeznawać codziennie wolę Bożą w stosunku do pełnionej przez niego Piotrowej posługi” – kontynuował kard. Dziwisz. Wspomniał, że święty papież wsłuchiwał się pilnie w sprawy, problemy, niepokoje, oczekiwania i nadzieje współczesnego świata. „Śledził pilnie wydarzenia, słuchał rozmawiających z nim ludzi, studiował i poznawał przemyślenia i refleksje innych osób. A przede wszystkim Jan Paweł II trwał przed Bogiem na modlitwie, wsłuchiwał się w głos Boga przemawiającego w sercu i sumieniu każdego człowieka i starał się na ten głos odpowiadać” – opowiadał.

„Wielkość Jana Pawła II polegała na tym, że czynił to konsekwentnie i ofiarnie, dzień po dniu, w zdrowiu i chorobie, w młodości i starości, do samego końca. Bóg obdarzył go nieprzeciętnymi przymiotami umysłu i serca, a on zaangażował całego siebie, by kochać całym sercem i wiernie służyć” – podkreślił. Dodał także, że jako prawdziwy lider, oddany bez reszty sprawie Boga i człowieka, Jan Paweł II nie tylko sam żył tym ideałem, ale miał odwagę proponować ten ideał innym, zachęcać innych do takiej drogi miłości i służby.

Info za —> Sanktuariumjp2.pl: Kard. Dziwisz: „Jan Paweł II zaangażował całego siebie, by kochać całym sercem i wiernie służyć”

Zobacz też —> Pozdrowienie kard. Stanisława Dziwisza – XVII Dzień Papieski