Krzyżu co bolisz

Wiersz ks. Marka wybrany dla czytelników Misericors, który pochodzi z tomiku „Niebo i chleb powszedni”:

*

Krzyżu co bolisz*

Krzyżu zatknięty na szlaku
wędrowania naszego
krzyżu z prostego drzewa
jak moje życie
z nieociosanych kamieni
jak moje sumienie
krzyżu co bolisz
w noce nieprzespane
krzyżu którego ramiona
są jak ramiona Chrystusa
przyciągnij mnie do siebie
i pomóż uwierzyć
że jesteś drogą ku życiu

( Niebo i chleb powszedni, 1997 )