Jezus Miłosierny - Łagiewniki

Po tytułem „Jestem Miłością i Miłosierdziem samym” w dniach 1-4 lutego 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się rekolekcje, które poprowadzi ks. Sławomir Czajka, biblista, i s. Emanuela Gemza ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Atmosfera ciszy i modlitwy umożliwi uczestnikom osobiste spotkanie z Jezusem Miłosiernym podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na modlitwie słowem Bożym i przy refleksji nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.

W tym czasie – zapewniają siostry z „Faustinum”, organizatorki tych rekolekcji – spróbujemy zastanowić się nad obrazem Boga, jaki nosimy w naszym sercu, i skonfrontować nasze wyobrażenia z tym, co On sam mówi o sobie przez słowo Boże i „Dzienniczek”.

Istnieje możliwość udziału w rekolekcjach z zakwaterowaniem i wyżywieniem lub bez zakwaterowania jako osoba dochodząca. Zapisy, zgłoszenia i więcej informacji na stronie —> faustinum.org

Info za —> Faustyna.pl: „Jestem Miłością i Miłosierdziem samym”

fot. episkopat.pl