Zobacz —> RELACJĘ


„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – pod takim hasłem, w Niedzielę Palmową,  będą przebiegać XXXII Światowe Dni Młodzieży organizowane na poziomie diecezji. Diecezjalnym świętom młodych będzie towarzyszyło orędzie Ojca Świętego Franciszka.

Koncerty, sztuki teatralne, warsztaty muzyczne oraz konkursy z palmami to tylko niektóre z punktów programów przygotowywanych z okazji święta młodych w diecezjach. Światowy Dzień Młodzieży na skalę diecezji ma miejsce w Niedzielę Palmową, ale w wielu miastach obchody trwają dłużej. Jak co roku, wydarzenie gromadzi w całej Polsce tysiące młodych ludzi.

>>ŚDM 2017 w polskich diecezjach

Papież w orędziu na tegoroczne dni młodych przypomniał temat Synodu Biskupów, który odbędzie się w październiku 2018 roku. Brzmi on: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. – Pragnę, aby istniała wielka zgodność między przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie a procesem synodalnym – napisał Ojciec Święty w orędziu. Dopełnieniem tekstu jest nagranie wideo, w którym Papież streszcza swoje przesłanie do młodych.

>TEKST ORĘDZIA

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r. Wtedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Zobacz też: Rzecznik KEP: Ojciec Święty w orędziu na ŚDM 2017 zachęca młodych do naśladowania Maryi

Refleksja trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży będzie koncentrować się wokół tajemnica Maryi. W 2017 i 2018 r. spotkania odbywać się będą na poziomie diecezjalnym, zaś w 2019 r. młodzież z całego świata spotka się z Ojcem Świętym w Panamie. Hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży to: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49 jako odniesienie do przeszłości) – 2017 r., „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30 jako odniesienie do teraźniejszości) – 2018 r. i „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38 jako odniesienie do przyszłości) – Panama 2019 r.

Info za —> BPKEP/episkopat.pl: W Niedzielę Palmową – Diecezjalne Dni Młodzieży
Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/Episkopat.pl