36,7% katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło 16% – wynika z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2016 rok.

Z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach,  wynika, że w 2016 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,7% zobowiązanych katolików, podczas gdy do Komunii Świętej przystąpiło 16%. Oznacza to, że w stosunku do 2015 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych – jest niższy o 3,1%, zaś wskaźnik communicantes – czyli osób przystępujących do Komunii Świętej – 1%.

Najwyższy wskaźnik dominicantes  odnotowano w diecezji tarnowskiej (66,9%), rzeszowskiej (60,5%) i przemyskiej (56,4%). Najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (22,7%), łódzkiej (23,4%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4%). Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (25,3%), opolskiej (21,1%) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1%) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (10,3%), szczecińsko-kamieńskiej (10,5%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5%). Szczegółowe dane można znaleźć —> TUTAJ.

Jednocześnie w każdą niedzielę 2016 roku odprawiono niemal 48 tys. Eucharystii. Katolicy najchętniej wybierali Msze święte w godzinach porannych, między godziną 8 a 11.

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że 2016 roku w seminariach diecezjalnych studiowało 2,3 tys. alumnów. Najmniej seminarzystów jest w diecezji bydgoskiej (19), łowickiej (21) i sosnowieckiej (27), a najwięcej w diecezji tarnowskiej (175), archidiecezji warszawskiej (155) i przemyskiej (98).

W Polsce znajduje się ponad 10 tys. parafii, na terenie których mieszka 35,7 miliona osób. Ponadto w Polsce jest 18 tys. sióstr zakonnych i 11,9 tys. zakonników.

Z raportu wynika ponadto, że parafie coraz częściej korzystają z nowoczesnych środków komunikacji oraz aktywnie prowadzą duszpasterstwo rodzin. W 2016 r. Prawie 60 % parafii miało swoje strony internetowe. Są diecezje, w których ok. 70-80% parafii wydaje swoje gazetki. W 2016 działało w Polsce 2.600 poradni rodzinnych. Łącznie ponad 100 tys. osób skorzystało z poradni rodzinnych.

„Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową. Jednakże niemal wszyscy Polacy czują się związani z katolicyzmem, co ukazuje względna stabilność trendów z ostatnich pięciu lat. W 2015 roku nastąpił lekki wzrost procentowy osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej i przystępujących do Komunii Świętej. W 2016 r. odsetek osób praktykujących obniżył się. Zwiększyła się zaś liczba udzielanych chrztów i małżeństw sakramentalnych oraz zwiększyła się liczba dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej”, skomentował raport ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Info za —> Episkopat.pl: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport za rok 2016

Zobacz —> Raport Instytutu Statyki Kościoła Katolickiego za rok 2016

Ks. dr hab. Józef Kloch (UKSW), dr hab. Monika Przybysz (UKSW) – komentarz do danych dotyczących komunikacji w parafiach —> prezentacja multimedialna