Prezydent USA Donald Trump przywrócił zakaz finansowania zagranicznych aborcji z funduszy federalnych. Wprowadzony on został w 1984 r. przez Ronalda Reagana jako tzw. Mexico City Policy. Obowiązywał, gdy rządzili prezydenci republikanie, znoszono go, gdy rządzili demokraci. Poprzednio zniósł go w 2009 r. Barack Obama. Trump podjął tę decyzję dzień po przypadającej 22 stycznia 44. rocznicy decyzji Sądu Najwyższego USA, legalizującej aborcję w tym kraju i 4 dni przed dorocznym Marszem na rzecz Życia w Waszyngtonie.

Prezydent Donald J. Trump

Fot. Official White House Facebook page

Przywrócenie Mexico City Policy oznacza zaprzestanie finansowania przemysłu aborcyjnego poza granicami kraju z kieszeni amerykańskich podatników, jednak nie wstrzymuje finansowania opieki zdrowotnej i humanitarnej.

Czytaj więcej: USA: Trump przywrócił zakaz finansowania organizacji promujących aborcję zagranicą

„Dla nas w Europie decyzja Trumpa jest przypomnieniem postulatu cieszącego się rekordowym obywatelskim poparciem” – mówi Jakub Baltroszewicz, sekretarz Europejskiej Federacji dla Życia i Godności One Of Us – „w roku 2013 zebraliśmy niemal 2 miliony podpisów, aby Unia Europejska przestała finansować, czy wręcz narzucać aborcję w krajach trzeciego świata. Dzisiejsze decyzje w USA pokazują, że ten kierunek zmian jest jak najbardziej możliwy, a przy tym dla wiarygodności UE bezwzględnie potrzebny”.

Zob. więcej: Donald Trump podpisał dekret o zaprzestaniu finansowania International Planned Parenthood