orszak

Fundacja Orszak Trzech Króli zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Orszak Obiektywnie”. Temat przewodni Konkursu to „Święta Rodzina”. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Fotografię należy wykonać podczas Orszaku Trzech Króli w dniu 6.01.2018 r.

Zdjęcia na konkurs należy przesyłać (od jednej do dwóch sztuk, które nawiązują do tematyki Konkursu) od 6 do 28 stycznia 2018 r. za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.orszak.org.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią amatorsko i którzy zamieszkują na terenie Polski.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat

II kategoria uczestnicy powyżej 18 lat.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Informacje szczegółowe i Regulamin konkursu —> orszak.org: Konkurs fotograficzny „Orszak Obiektywnie”