dusze czysccowe

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Zobacz też —> Czym jest czyściec oraz Św. Faustyna – Mam iść do kaplicy…

W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki, takie jak stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

przyjęcie Komunii świętej

odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty

odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.


Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.


Info za —> Sanktuariumjp2.pl: Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny | Diecezja Warszawsko-Praska: Uroczystość Wszystkich Świętych w Diecezji Warszawsko-Praskiej | Radio Maryja: Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)