men-sad-2

Niezwykle łatwo jest stać się „nikim”. Jest to możliwe zwłaszcza w dobie kryzysu, w sytuacji niestabilnej gos­podarki rynkowej, gdy tak wiele firm i instytucji ogłasza swoją upadłość. Nie tylko osoby zajmujące wysokie stanowiska, ale także zwykli pracownicy mogą znaleźć się na bruku, bez trwałych zabezpieczeń finansowych na przyszłość. Dotyka to również ludzi świata polityki, gdzie niepomyślny wynik wyborów samorządowych lub par­lamentarnych może przekreślić dobrze zapowiadającą się lub pomyślnie dotychczas rozwijaną karierę politycz­ną. Ktoś zajmujący się przez pewien czas polityką wyznał nie bez nuty goryczy: „Polityka zawsze kończy się fiaskiem”. W takich sytuacjach ktoś ważny w danej społeczności politycznej, finansowej lub gospodarczej, staje się kimś, z kim inni przestają się liczyć. Dramatycz­nego upadku swojego społecznego znaczenia doświad­czył Mojżesz – jeden z głównych starotestamentalnych przywódców Narodu Wybranego. (…)

Czas spędzony w ziemi Madianitów staje się dla niego okazją do duchowego wzrostu. Jego dotychczasowe przekonanie o tym, że tylko on może być przywódcą, wyzwolicielem i mężem opatrznościowym całego zniewolonego narodu, w konfrontacji z rzeczywistością legło w gruzach. Doświadczył swej małości i poznał swoje błędy. Mojżesz staje tu przed problemem zaakceptowania Boga, który gasi ludzką pychę, ludzkie przekonanie o tym, że człowiek wie wszystko, że na wszystko ma receptę, że jest niezastąpiony.

I o ile tak łatwo jest zaakceptować Boga, który czuwa, opiekuje się, broni przed śmiercią, o tyle zaakceptować Boga, który koryguje, pokazuje skończoność czy wręcz bezsensowność niektórych ludzkich zamierzeń (zwłaszcza, gdy rodzą się z ludzkiej pychy, pewności siebie) nie jest rzeczą tak łatwą. Gdy rzeczywistość weryfikuje nasze sądy i przekonania, warto spojrzeć na to jak na twórczy okres – zaproszenie od Boga do wzrastania. Przez trudne doświadczenia Bóg może pokazać nam, w jakiej ułudzie żyliśmy do tej pory, co jest naprawdę ważne i ku czemu mamy podążać.

Ks. Aleksader Jacyniak SJ
Antykryzysowy poradnik biblijny. Refleksje na trudny czas
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010