Abp Stanisław Gądecki

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2017 r. abp Stanisław Gądecki,  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski obchodził 25-lecie święceń biskupich.

Abp Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., a sakrę biskupią z rąk kard. Józefa Glempa w 1992 r. w katedrze gnieźnieńskiej. W 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Od 2014 r. jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Jubilat, w wypowiedzi dla Biura Prasowego Episkopatu, podkreślił, że 25-letnia droga biskupstwa to droga zaciągania coraz większej odpowiedzialności. Obecny arcybiskup po otrzymaniu sakry pełnił najpierw posługę biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, a 28 marca 2002 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jak podkreśla, doświadczenia gnieźnieńskie i poznańskie są dla niego szczególnie cenne, ponieważ archidiecezja gnieźnieńska jest najstarszą metropolią w Polsce, natomiast archidiecezja poznańska jest najstarszą polską diecezją. – Mam przekonanie, że jestem tylko jednym z ogniw wielkiego łańcucha wiary i staram się rozwinąć tradycję,  która już jest obecna – dodaje.

Info za —> BPKEP / episkopat.pl: 25-lecie sakry biskupiej przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego


„Dziękuję Panu Bogu za wszystkich ludzi, z którymi zetknąłem się w tym czasie 25 lat posługi biskupiej, za wszelkie dobro, którego doznałem, przepraszając za wszystkie błędy, uchybienia i grzechy, które człowiek przy takiej okazji popełnia” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze poznańskiej z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W uroczystościach wziął udział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

W homilii kard. Zenon Grocholewski przypomniał, że „biskupi są we właściwym tego słowa znaczeniu następcami apostołów, a kapłani ich sakramentalnymi współpracownikami”. Były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego podkreślił, że abp Gądecki słowa dewizy biskupiej „Czynem i prawdą” („Opere et veritate”) realizuje przez „prężne działania, jak również bezkompromisowe opowiadanie się za prawdą”.

Kard. Grocholewski zwrócił uwagę na fakt, że kapłaństwo zostało udzielone abp. Gądeckiemu „nie na jego prywatny użytek, ale zostało udzielone Kościołowi, dla dobra ludu Bożego”.

Przypominając życiorys metropolity poznańskiego, kard. Grocholewski wspominał lata studiów w Rzymie i Jerozolimie, pracę dydaktyczną w Gnieźnie, zwrócił też uwagę na dorobek naukowy metropolity poznańskiego i zainicjowane przez niego Dni Judaizmu.

Info za —> msz / KAI / episkopat.pl: Msza św. w 25. rocznicę sakry biskupiej abp. Stanisława Gądeckiego


List Gratulacyjny z okazji 25-lecia sakry biskupiej przesłał na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity poznańskiego Ojciec Święty Franciszek. List będzie odczytano podczas jubileuszowej Mszy św. w katedrze poznańskiej w niedzielę 26 marca.

W swym liście ojciec Święty Franciszek pisze m.in. o działalności abp. Gądeckiego w Konferencji Episkopatu Polski, na polu dialogu z innymi religiami i z osobami niewierzącymi, a także o jego pracach w dykasteriach Kurii Rzymskiej, zwłaszcza w Kongregacji Nauki Wiary i podczas Synodu Biskupów, a także w Radzie Konferencji Episkopatów Europy. Na zakończenie listu życzy obfitości darów Bożych i udziela swego błogosławieństwa. Prosi też o modlitwę.

„Z okazji Twego jubileuszu święceń biskupich, gratulując Twojej apostolskiej gorliwości, życzymy Ci obfitości darów Bożych. Znakiem i dowodem tego niech będzie Nasze Błogosławieństwo Apostolskie, którego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, chętnie udzielamy Tobie, także i z tym zamiarem, by zostało przekazane wszystkim powierzonym Twej pieczy” – napisał Ojciec Święty.

Info za —> episkopat.pl: List Ojca Świętego z okazji jubileuszu abp. Stanisława Gądeckiego