W święto św. Stanisława Kostki, 18 września swoje święto patronalne obchodzi Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.  Modlitwa za Kościół towarzyszyła uroczystościom ku czci św. Stanisława Kostki w dzień imienin abp. Stanisława Gądeckiego – wokół swego biskupa w katedrze poznańskiej zebrali się licznie kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.

Życzenia w imieniu archidiecezji poznańskiej złożył solenizantowi bp Zdzisław Fortuniak. „Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za niezmordowaną służbę w Kościele Chrystusa, a zwłaszcza w partykularnym Kościele poznańskim. W specjalny sposób dziękujemy za pokarm zdrowej nauki, do której możemy się odwoływać pośród panującego zamętu” – mówił poznański biskup senior.

Bp Fortuniak życzył metropolicie poznańskiemu wielu sił duchowych i fizycznych, radząc „te ostatnie rozkładać jednak tak, by starczyło ich na długie lata”.

„Życzymy także, by Ksiądz Arcybiskup mógł się radować duchową kondycją swoich prezbiterów, służbą osób życia konsekrowanego według ich charyzmatów, trwałymi rodzinami, w których bezpiecznie dojrzewa młode pokolenie i apostolską gorliwością całego powierzonego jego pieczy partykularnego Kościoła poznańskiego” – mówił bp Fortuniak.

We mszy św. w katedrze poznańskiej uczestniczyli m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, poznańscy biskupi pomocniczy i wyżsi przełożeni zakonni.

„Chcemy dzisiaj razem z naszym pasterzem się modlić, szczególnie o nim pamiętać, jego sprawy Bogu zanosić, chcemy razem stawać przed Bogiem, chcemy też prosić Dobrego Boga, żeby umacniał Księdza Arcybiskupa, by potrafił nas prowadzić, by potrafił rozeznawać, co jest wolą Ojca tutaj, teraz” – mówił w homilii bp Damian Bryl.

Po uroczystościach w katedrze poznańskiej abp Gądecki spotkał się z uczestnikami liturgii w budynku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Osobistą wizytę z okazji imienin złożyli przewodniczącemu Episkopatu m.in. biskupi archidiecezji gnieźnieńskiej – prymas Polski Wojciech Polak oraz prymasi seniorzy Henryk Muszyński i Józef Kowalczyk, a także biskupi sufraganalnej diecezji kaliskiej z jej ordynariuszem bp. Edwardem Janiakiem.

Abp Stanisław Gądecki otrzymał sakrament chrztu świętego przyjmując za patrona św. Stanisława Kostkę 6 listopada 1949 r. w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie. Od 2002 r. jest arcybiskupem metropolitą poznańskim, od 2014 r. przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a od 2016 r. wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Zobacz —> Fotorelację

Za —> KAI/BP KEP.episkopat.pl: Przewodniczący Episkopatu obchodził swe święto patronalne

Patron abp. Gądeckiego, św. Stanisław Kostka, to jeden z patronów Polski. Również patron dzieci i młodzieży.

Urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z bratem Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego.

W czternastym roku życia wyjechał z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny.

Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na ucieczkę do Rzymu. Tam wbrew woli jego rodziców przyjęto go do nowicjatu. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Zmarł w wieku osiemnastu lat 15 sierpnia 1568 roku.

Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.

Zobacz więcej o św. Stanisławie —> brewiarz.pl: Św. Stanisław Kostka

Info za —> episkopat.pl: 18 września – święto patronalne abp. Stanisława Gądeckiego

Zdjęcie ilustracyjne: E. Bartkiewicz / Episkopat.pl


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_