„Wszystkim pragnę życzyć, aby ten świąteczny czas napełnił nasze serca nadzieją, miłością i pokojem, abyśmy potrafili także innym głosić i zwiastować prawdę, że Pan zmartwychwstał” – mówi abp Wojciech Polak w video życzeniach opublikowanych na stronie www.prymaspolski.pl i kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.

Info za —> Archidiecezja Gnieźnieńska: Życzenia Prymasa Polski

*