Wręczenie doktoratu honoris causa UKSW o. Federico Lombardiemu SJ i Konferencja z okazji 25-lecia studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW

O. Federico Lombardi SJ – były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej oraz szef Watykańskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego 24 października 2017 r. odbierze doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wnioskodawcą był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który świętuje w tym roku 25-lecie swojego istnienia. W uroczystości weźmie udział kard. Kazimierz Nycz.

O. Federico Lombardi SJ  od 1 sierpnia 2016 r. jest prezesem zarządu „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI”, która wspiera badania i studia nad myślą księdza profesora Ratzingera, zanim został papieżem i po wybraniu go na ten urząd.

Duchowny otrzyma doktorat honoris causa w zakresie teologii środków społecznego przekazu za „wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła”.

Program uroczystości:

Przemówienie Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa o. Federico Lombardiemu SJ

Wystąpienie o. Federico Lombardiego SJ, doktora honoris causa UKSW

Uroczystości będzie towarzyszyła konferencja naukowa z udziałem o. Federico Lombardiego SJ, zorganizowana 25 października w związku z 25-leciem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącym na Wydziale Teologicznym uczelni.
*

Federico Lombardi (ur. 29 sierpnia 1942 w Saluzzo) w 1960 wstąpił do nowicjatu jezuickiej prowincji turyńskiej. W latach 1962–1965 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Jezuitów „Aloisianum” w Gallarate zakończone licencjatem z filozofii. W latach 1965–1969 opiekował się studentami jezuickiego Kolegium Uniwersyteckiego w Turynie, jednocześnie studiując matematykę na Uniwersytecie w Turynie, gdzie uzyskał dyplom z matematyki w 1969 r. Przez kolejne cztery lata (1969–1973) kształcił się w Wyższej Szkole św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał licencjat z teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1972, po czym w 1973 rozpoczął pracę w redakcji dwutygodnika jezuickiego „La Civiltà Cattolica”. W okresie 1984–1990 był prowincjałem włoskiej prowincji Zakonu Jezuitów.

W 1991 r. (25 lat temu) otrzymał nominację na dyrektora programowego, a w 2005 r. dyrektora generalnego Radia Watykańskiego. Jednocześnie (w latach 2001–2013) był dyrektorem generalnym Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego (CTV). Na antenie rozgłośni regularnie komentował wydarzenia z życia Kościoła i relacjonował papieskie pielgrzymki.

W lipcu 2006 został powołany przez papieża Benedykta XVI na dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, zastępując na tym stanowisku Joaquína Navarro-Vallsa. Pełnił tę funkcję do 31 lipca 2016. Od 1 sierpnia 2016 r. jest prezesem zarządu „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI”, która wspiera badania i studia nad myślą księdza profesora Ratzingera, zanim został papieżem i po wybraniu go na ten urząd.

Federico Lombardi posiada już tytuł doktora honoris causa trzech uczelni:27 maja 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa przyznany przez Regis College, the Jesuit Graduate Faculty of Theology, University of Toronto w Kanadzie, 29 kwietnia 2009 r. na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Salamanca (Universidad Pontificia de Salamanca) w Hiszpanii i 14 listopada 2014 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk o komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

mk/xjk

Info za —> episkopat.pl: O. Federico Lombardi odbierze doktorat honoris causa UKSW Archidiecezja Warszawska: Uroczystość wręczenia doktoratu h.c. o. Federico Lombardiemu SJ

fot. Waldemar Kompała