Przesłanie z Jasnej Góry – uczestników Oblężenia

Przesłanie mężczyzn zgromadzonych 4 listopada 2017 roku na Jasnej Górze

w ramach Pierwszej Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn

Pragniemy stawać się mężczyznami wielkiego formatu. Wolnymi od jakiegokolwiek nałogu, zdolnymi do odrzucania zła i wybierania prawdziwego dobra bez względu na cenę. Chcemy niezłomnie trwać przy Bogu i Jego przykazaniach. Być gotowymi do bezinteresownej służby na rzecz małżeństwa i rodziny, miłującymi i odpowiedzialnymi mężami i ojcami. Jako ojcowie pragniemy przykładem i słowem przekazywać dzieciom wiarę naszych przodków. Szczególnie chcemy otoczyć troską wszystkie poczęte dzieci i ich matki.

Wiele pokoleń Polaków broniło wolności pod sztandarem „Bóg, honor, ojczyzna”. Potwierdzamy naszą gotowość stawiania czoła wszelkim zagrożeniom.

U stóp Maryi, przez Jej ręce, oddajemy się Jezusowi, wyrażając pragnienie, aby nigdy się na nas nie zawiódł.

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci!
*


Za —> oblezenie.mezczyzni.net: Przesłanie z Jasnej Góry – uczestników Oblężenia