24 października 2017 r. po Mszy Świętej o godz. 12:00 w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się obrzęd poświecenia odnowionego cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. prałat Franciszek Ślusarczyk – rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Ks. Ślusarczyk podkreślił, że niezbędna jest modlitwa za wszystkich, którzy poświęcili swoje życie „w walce o sprawiedliwość, prawdę i wolność” zaś modlitwa jest jednym z uczynków miłosierdzia, do którego wezwani są wszyscy wierzący.  Przypomniał, że w czasie I wojny światowej posługę wobec żołnierzy pełnili nie tylko lekarze i sanitariusze, ale także siostry zakonne ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. – One niosły żołnierzom pomoc nie tylko materialną, ale i duchową…

Po zakończeniu Mszy uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz. Uroczystego poświęcenia dokonał bp Jan Zając, honorowy kustosz łagiewnickiego Sanktuarium. Na odnowionych mogiłach zapalono świece. Wartę honorową wystawiło wojsko.

Cmentarz położony jest za bazyliką. Spoczywa na nim 266 żołnierzy z 15 krajów europejskich żołnierzy, którzy w czasie I wojny światowej zmarli na choroby zakaźne w szpitalu wojskowym zorganizowanym na posesji klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Odnowieniem cmentarza zajęło się Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne.

Info za —> Faustyna.pl: Poświęcenie cmentarza wojennego z Łagiewnikach | milosierdzie.pl: Ks. Franciszek Ślusarczyk – homilia przed poświęceniem cmentarza wojennego – 24.10.2017 | ekai.pl: Kraków: poświęcono cmentarz z I wojny światowej

Po wpisaniu nekropolii do rejestru zabytków w 2014 r. zlecony został projekt odtworzenia cmentarza. W latach 2015-17 wykonano prace rekonstrukcyjne, których koszt wyniósł blisko 664 tys. zł, z czego 220 tys. stanowiło dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tablice z nazwiskami pochowanych sfinansował Austriacki Czarny Krzyż. Odbiór wszystkich wykonanych prac odbył się w sierpniu tego roku.

Czytaj całość —> PAP / TVP3 Kraków: Poświęcenie cmentarza wojennego w Łagiewnikach