Kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików z Polski, Słowacji, Ukrainy przybyła 20 maja 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. – Brak pojednania, zamknięte granice, zarówno te polityczne, jak i te w sercach ludzkich, były i są przyczyną wszelkich konfliktów oraz wojen – podkreślił abp Eugeniusz Popowicz w homilii.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Miłosierdzia Bożego przywitaniem przybyłych pielgrzymów. Następnie odprawiono Akatyst w intencji rodzin. Głównym punktem pielgrzymki była Pontyfikalna Liturgia, której przewodniczył metropolita preszowski Jan Babiak wraz arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem – metropolitą przemysko-warszawskim, biskupem Włodzimierzem Juszczakiem – eparchą wrocławsko-gdańskim i biskupem Milanem Lachem – biskupem pomocniczym archieparchii preszowskiej.

Pielgrzymka zakończyła się o godz. 15:00 modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskim błogosławieństwem.

Oprócz grekokatolików z Polski i Słowacji przybyła grupa emigrantów z Ukrainy, którzy do Polski przybyli w poszukiwaniach pracy. Obecnie zamieszkują oni największe polskie miasta. Jak mówili: przybyli do Łagiewnik, aby prosić Chrystusa o łaski dla swojego kraju, który w chwili obecnej boryka się z wojną i wszelkimi problemami społeczno-gospodarczymi.

Czytaj całość —> KAI / episkopat.pl: Grekokatolicy z Polski, Słowacji i Ukrainy pielgrzymowali do Łagiewnik

Zobacz fotorelację —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: 8. Metropolitná púť slovenskej gréckokatolíckej Cirkvi – 20.05.2017

*

*


W sobotę 20 maja br. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybędzie ósma kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji.

W programie o 10.00 uroczysta Eucharystia w liturgii archijerejskiej, której przewodniczyć będzie abp Jan Babjak SJ, metropolita z Preszowa.

Po przerwie obiadowej (o 14.25) konferencja s. M. Blanka z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zatytułowana „Miłosierdzie ostatnią deską ratunku”.

Pielgrzymkę zakończy o 15:00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

Info za —> Faustyna.pl: Pielgrzymka grekokatolików do Łagiewnik

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia