Fot. www.mzr.pl

Tradycyjnie Dzień Islamu  obchodzony jest 26 stycznia. Tematyka tegorocznego Dnia Islamu nawiązuje do przesłania papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na miesiąc ramadan, zatytułowanego: „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia”. Centralne spotkanie międzyreligijne po raz pierwszy odbędzie się w Białymstoku.

Miłosierdzie to temat bliski sercu zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Wiemy, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w miłosiernego Boga, który okazuje swoje miłosierdzie i współczucie wszystkim swoim stworzeniom, a szczególnie ludziom. Stworzył nas w ogromie swojej miłości. Jest miłosierny w swojej trosce o nas, obdarzając nas darami, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu, takimi jak pożywienie, schronienie i bezpieczeństwo. Jednak Boże miłosierdzie ukazuje się w szczególny sposób przez przebaczenie naszych win; z tego względu Bóg jest tym, który przebacza (Al-Ghafir) i to tym, który przebacza wiele i zawsze (Al-Ghafur). (…)

My, chrześcijanie i muzułmanie, jesteśmy wezwani do tego, by jak najlepiej naśladować Boga. On, Miłosierny, prosi nas, byśmy byli miłosierni i współczujący wobec innych, szczególnie tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. On także wzywa nas do tego, byśmy przebaczali sobie nawzajem.

Z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na miesiąc Ramadan i ‘Id al-Fitr 1437 H./2016 A.D.

Spotkanie z okazji Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce odbędzie się w Białymstoku dnia 26 stycznia (czwartek) 2017 r., o godz. 14.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, ul. Kościelna 1A. Organizatorami są Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski wraz z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów oraz Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej.

Źródło: http://mzr.pl