Social media

Przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów wycofał ks. Adamowi Bonieckiemu „przywilej swobodnego wypowiadania się w mediach”. Ks. Adam Boniecki może jedynie współpracować z redakcją Tygodnika Powszechnego – poinformował rzecznik prowincji zgromadzenia księży marianów w komunikacie z dnia 18 listopada 2017 r. Powodem decyzji prowincjała są sprzeczne z nauczaniem Kościoła wypowiedzi ks. Bonieckiego, m.in. w sprawie samobójstwa oraz mniejszości seksualnych. Poprzedni zakaz, nałożony 6 lat temu, został zniesiony w lipcu 2017 roku

Na decyzję zareagowała redakcja „Tygodnika Powszechnego” wydając Oświadczenie.

Zobacz więcej —> Archidiecezja Warszawska: Ks. Boniecki z zakazem swobodnego wypowiadania się w mediach. „Tygodnik Powszechny” wydał oświadczenie


Warszawa, 18 listopada 2017 roku
N497/17

Komunikat

Ze względu na dobro duchowe wiernych i w poczuciu odpowiedzialności za wypowiadane słowa, które w określonych kontekstach tworzonych faktów medialnych wywoływały wśród licznych wiernych dezorientację, m.in. co do nauczania Kościoła odnośnie moralnej oceny samobójstwa (KKK 2280-2282) oraz wprowadziły poważne zamieszanie a nawet zgorszenie, nade wszystko spowodowane opublikowanym 15 listopada 2017 roku wpisem na profilu facebookowym Forum LGBT, jednoznacznie wskazującym na poparcie przez ks. Adama Bonieckiego MIC organizacji tzw. mniejszości seksualnych, których działalność stoi w całkowitej sprzeczności z nauczaniem moralnym Kościoła (por. KKK 2357-2359), w porozumieniu z ks. A. Bonieckim przełożony prowincji wycofał zainteresowanemu przywilej swobodnego wypowiadania się w mediach, pozostawiając jedynie możliwość współpracy z redakcją Tygodnika Powszechnego.

Odpowiednie kroki odnośnie karności i dyscypliny mające na celu naprawę tej sytuacji zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem, przedstawione zainteresowanemu i przez niego przyjęte.

Ks. Piotr Kieniewicz MIC
sekretarz prowincji


Za —> marianie.pl: Warszawa: Komunikat o decyzji przełożonego prowincji wobec ks. Adama Bonieckiego MIC