„Jak czytać Pismo Święte” – taki tytuł nosił kolejny wykład otwarty z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 25 października 2017. Wykład zorganizowany przez Papieski Wydział Teologiczny przy współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą wygłosił ks. Prof. Waldemar Chrostowski, biblista, wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor licznych publikacji, laureat Nagrody Ratzingera (2014 r.).

Prelegent wprowadził słuchaczy w rzeczywistość spotkania z Pismem Świętym oraz wymogami, które stają wobec jego czytelników. Zawartość Biblii, jej uwarunkowania językowe, historyczne, kulturowe oraz konieczność przekładania jej na języki narodowe nie mogą przesłaniać faktu, iż „Biblia jest księgą ludzi wiary, powstałą, aby budzić wiarę w czytelniku”, tłumaczył ks. Chrostowski. Biblista wskazywał na podobieństwa i różnice w żydowskiej i chrześcijańskiej lekturze Biblii oraz integralny charakter obu Testamentów w chrześcijaństwie

Po wykładzie odbyła się dyskusja —> OBEJRZYJ

Spotkanie poprowadziła s. dr Judyta Pudełko, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Info za —> pwtw.pl: Duchowość dla Warszawy


Wesprzyj Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_