Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, będąca inicjatorem ustanowienia 26 stycznia Dniem Islamu, który od 2001 r. stał się dorocznym wydarzeniem w polskim Kościele katolickim, jak co roku wyraża nadzieję, że organizowane z tej okazji obchody i spotkania przyczynią się do praktykowania ducha dialogu, do którego wzywa nas papież Franciszek.

Także w islamie Bóg jest Bogiem miłosiernym. Jedna z najczęściej używanych przez muzułmanów formuł – czyli basmala, z którą przystępują do różnych czynności i działań – brzmi: 'W imię Boga Miłosiernego i Litościwego' (arab. Bi-smi (A)llahi (a) r-rahman-i (a) r-rahim-i). Zatem miłosierdzie Boże jest przez muzułmanów przywoływane kilka razy dziennie. Określenie Boga Ar-Rahman (‘Miłosierny’) występuje w Koranie ponad sto razy i może być używane zamiennie ze słowem ‘Bóg'


– czytamy w oświadczeniu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Centralne uroczystości Dnia Islamu odbyły się 26 stycznia w Białymstoku. Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, bp Henryk Ciereszko, podkreśla, że miłosierdzie na pewno zbliża i nigdy nie dzieli.

Miłosierdzie jest z pewnością drogą, która nas zbliża. Na pewno będzie następowało zbliżenie poprzez wspólne podejmowanie dzieł miłosierdzia wobec tych, którzy zostali skrzywdzeni, którzy pozostają na marginesie, jak mówi Papież – „na peryferiach”. Wychodzenie do tych ludzi, niezależnie od tego, jakiego są wyznania, staje się płaszczyzną spotkania, dialogu. Miłosierdzie na pewno zbliża, miłosierdzie nigdy nie dzieli

Żródło: www.ekai.pl