W środę 3 maja 2017 roku, po raz piąty, przybyła do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zobacz fotorelację —> z Bazyliki oraz z Klasztoru

Pielgrzymka wyruszyła z bielskiej bazyliki w Hałcnowie 30 kwietnia. Trasę pielgrzymki o długości ok. 90 km przeszło blisko 1,8 tys. osób. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Wpadła w oko Jezusowi…”, które nawiązuje do 25. rocznicy powstania diecezji bielsko-żywieckiej. W drodze do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pątnicy nawiedzili krakowskie Centrum i Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie powitał ich kustosz miejsca, ks. Jan Kabziński.

W tym roku bielsko-żywieccy pielgrzymi szli w 7 grupach. Z pielgrzymami do Łagiewnik szło 30 księży, 15 sióstr zakonnych z kilkunastu zgromadzeń, 3 diakonów i 40 kleryków seminarium duchownego. W tej wyjątkowej pielgrzymce udział wzięli młodzi pielgrzymi, spośród których co czwarty uczestnik nie przekroczył 20. roku życia.

W ramach pielgrzymki do Łagiewnik biegło piętnaścioro biegaczy-amatorów. Wyruszyli o północy z 2 na 3 maja z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w bielskim Hałcnowie. Bieg odbywał się rotacyjnie. Rekordziści przebiegli około 50 km.

Czytaj całość —> ekai.pl: Łagiewniki: bielsko-żywieccy pielgrzymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

„Trzeba ośmielić się być ‘umiłowanym uczniem’ Jezusa i przyjąć do swojego życia Matkę Miłosierdzia” – zachęcił 3 maja bp Roman Pindel w homilii podczas Eucharystii w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Bp Pindel przypomniał w homilii, że Matka Boża, jak dowodzą liczne ikonografie i modlitwy, obdarzana jest także tytułem „Matki Miłosierdzia”. Odwołując się do znanej modlitwy – „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie nasze, słodyczy nasza, nadziejo nasza” – biskup wskazał na obecne w jej tekście liczne odwołania do rysów miłosierdzia Matki Bożej.

Czytaj całość —> ekai.pl: Bp Pindel w Łagiewnikach: ośmielić się być „umiłowanym uczniem” Jezusa


WCZEŚNIEJ – 30 kwietnia

W niedzielę, 30 kwietnia w 17. rocznicę kanonizacji św. Siostry Faustyny z Bielska Białej wyruszyła V Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Pątnicy będą pielgrzymować w kilku grupach, którym patronują: św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II, św. Brat Albert, św. Maksymilian, św. Józef Bilczewski, bł. ks. Michał Sopoćko i bł. Matka Teresa. Przybędą do Łagiewnik 3 maja, gdzie nawiedzą kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, ucałują jej relikwie, a następnie przejdą do bazyliki, gdzie uczestniczyć będą w Eucharystii, sprawowanej na zakończenie pielgrzymki.

Program uroczystości w Łagiewnikach:

11:45 – wejście Pielgrzymki do Centrum Jana Pawła II, przywitanie przez ks. Biskupa i pielgrzymów autokarowych
12:00 – Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
12:30 – formowanie się pielgrzymki do wyjścia
12:45 – wyjście pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
13:15 – powitanie pielgrzymów
15:00 – Godzina Miłosierdzia w Bazylice
15:20 – Msza Święta

Info za:

Faustyna.pl: V piesza pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej

Milosierdzie.pl: V Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej