Jubileuszowa 10. Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców miała miejsce w sobotę, 13 stycznia 2018 roku na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Dla Niepodległej!” nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W pielgrzymce uczestniczy ok. 6 tys. osób. Przybyły grupy Polaków z Wileńszczyzny, Białorusi, Ukrainy, kibice z Węgier, a także polscy kombatanci. Organizatorem pielgrzymki jest duszpasterz kibiców – ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin i kibic Lechii Gdańsk.

Wideo -> Bóg, Honor i Ojczyzna! (Niedziela.tv)

W południe kibice zgromadzili się na Mszy św. celebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pielgrzymi ściśle wypełnili Kaplicę, zajęli także dużą część bazyliki jasnogórskiej. W imieniu Jasnej Góry zebranych powitał o. Stanisław Jarosz.

Homilię wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz. „Mamy przed oczyma drogę, którą wspólnie kroczyliśmy podczas ostatniej dekady. Chcemy dzisiaj podziękować Panu Bogu za to wszystko, czego dokonał w naszych sercach, za wszystkie inicjatywy, wokół których środowisko kibicowskie w ostatnich latach wspólnie się gromadziło i mówiło jednym głosem. Wiele się nam udało zmienić w nas samych i wokół nas, choć droga do doskonałości jest jeszcze długa” – mówił.

„Kiedy zaczynaliśmy nasze kibicowskie pielgrzymowanie inne było nasze środowisko, inna też była Polska, jedno pozostało niezmienne: Bóg i ewangeliczne wskazania, które pozostawił nam po to, abyśmy umieli pokonywać wszystkie życiowe przeciwności, zwalczać grzech w nas samych, ale przede wszystkim patrzeć z nadzieją w przyszłość, że razem z Panem Jezusem wszystko możemy w naszym życiu zmienić. Możemy nawiązać z Nim osobistą relację, bo On jest dla nas” – podkreślił ks. Jarosław Wąsowicz.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii kaznodzieja wskazał: „Jesteśmy jak celnicy i grzesznicy i pragniemy światła, uzdrowienia, Bożej miłości, dlatego tu jesteśmy”.

„Przez ostatnie 10 lat w czasie naszej pielgrzymiej wędrówki do duchowej Stolicy Polski wielokrotnie słyszeliśmy z ust współczesnych ‘faryzeuszów i uczonych’ że to nie jest miejsce dla nas. Pouczali wszystkich wokoło, kto może a kto nie może pielgrzymować do najświętszego dla nas Polaków sanktuarium. Cenzurowali kazania i wykłady. Nie znali Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Modlimy się o światło poznania prawdziwego Zbawiciela również i dla nich. Ale przede wszystkim dziękujemy dzisiaj Jezusowi za 10 lat naszego pielgrzymowania” – powiedział kaznodzieja.

Kończąc kazanie ks. Jarosław Wąsowicz prosił: „Niech Bóg nadal nam błogosławi. Niech błogosławi Polsce. Niech nasze wspólne pielgrzymowanie wciąż trwa. Razem, drodzy, możemy naprawdę wiele zmienić w nas samych i wokół nas. Niech się tak stanie. Pilnujcie Polski! Amen”.

Na zakończenie Mszy św. ks. Jarosław Wąsowicz wypowiedział jeszcze raz słowa podziękowania: „Dzisiaj jest nas najwięcej w historii, nie tylko Kaplica wypełniona jest po brzegi, ale także bazylika. To jest wielkie świadectwo naszej wiary i tego, że pielgrzymka i Jasna Góra są dla nas naprawdę ważne. Bardzo wam, kochani, za to świadectwo dziękuję!”.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie szalików kibiców zgromadzonych w Kaplicy i na dziedzińcu przed Kaplicą. Następnie pielgrzymi udali się do Sali o. Kordeckiego, gdzie odbyła się dalsza część pielgrzymki. Wśród gości obecni byli m.in.: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Leszek Żebrowski, Tadeusz Płużański, Paweł Piekarczyk, Jerzy Dudała, Roman Zieliński, Tadeusz Romanowski – osoby zaangażowane w pielgrzymki kibiców. Oni także podczas tegorocznego spotkania zabrali głos. Goście zaproszeni do przemówień dzielili się m.in. refleksjami pielgrzymkowymi z okazji jubileuszu 10-lecia przybywania do jasnogórskiego sanktuarium.

„Wyrażam wdzięczność Panu Bogu, że odbyła się 10. jubileuszowa pielgrzymka, a ja mogę być po raz 7. i to jest wielkie przeżycie. I tak dobrze się rok zaczyna, że od tej pielgrzymki jest cały cykl różnych wydarzeń o charakterze religijnym, patriotycznym i związanym także z miłością drugiego człowieka” – powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W dalszej części wystąpienia mówił o walkach Polaków o wolność Ojczyzny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i o 75. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu (11 lipca 1943 r.).

Tradycyjnie podczas pielgrzymki miał miejsce pokaz transparentów patriotycznych na wałach jasnogórskich z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Kibice dziękują za 10 lat pielgrzymowania na Jasną Górę