Znak Krzyża - wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP

Wiersz ks. Marka wybrany na dzisiejszy piątek pochodzi z najnowszego tomiku wierszy „Moja Msza Święta”. To poetyckie rozważania nad tajemnicą Sakramentu Miłości. Wiersze, jak wyjaśnia sam Autor w słowie wprowadzającym do tomiku, ułożyły się w dwa obrazy: „kapłana, który pochyla się nad Najświętszą Ofiarą, i człowieka, który z drugiej strony ołtarza odpowiada sercem na głos Pana”.

*

Znak krzyża

Jezu mój
kreślę znak Twojej Męki
na swojej piersi
powoli
z szacunkiem
dziękując za łaskę świętej wiary
za Twoją obecność w Eucharystii
która początek ma w twoim krzyżu
prosząc
byś strzegł warg moich
serca mojego
bym rozpoczynając tę świętą Liturgię
nie splamił jej grzechem
bym o Twój krzyż się oparł
bym o sobie zapomniał
bym tylko Twoją chwałę głosił
Amen

***

Święty znak
kreślę na piersi prosząc
bym był wierny do końca
i nigdy spod krzyża nie uciekł
opierając się o Twoją Najświętszą Ofiarę
podjętą i za mnie.

( Ks. Marek Chrzanowski, Moja Msza Święta, 2017 )