Wielkanoc 2017

Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP wybrany dla czytelników Misericors na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwietnia 2017:
*

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Błysk przedświtu
tryumf życia nad śmiercią
i odwalony kamień grzechu
największy cud świata
Zmartwychwstanie Miłości

( I światłem staje się mrok, 2004 )