XII Festyn Miłosierdzia w Łodzi

Od 2006 roku organizowany jest w Łodzi Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”. Festyn odbywa się zawsze w sobotę przed ustanowionym przez św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego. W tym roku – 22 kwietnia. W Roku 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II łodzianie będą się modlić, by Patronka Miasta i Święty Jan Paweł II byli dla nich Orędownikami u Miłosiernego Boga.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00 w parku Słowackiego w Łodzi, występem Artystów Cyrkowych: Klaunik – Artystyczne Centrum Rozrywki Rodzinnej oraz zespołu muzycznego Mały Chór Wielkich Serc. Obecni będą przedstawiciele wspólnoty Grupy Ewangelizacyjnej – prowadzącej Misje Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej.

Ok. godz. 15.00 uczestnicy wyruszą w procesji „Drogą Faustyny” do Archikatedry Łódzkiej, by zawierzyć modlitwą Pasterza, mieszkańców i miasto Miłosierdziu Bożemu. Przejście do archikatedry św. Stanisława Kostki odbędzie się drogą, jaką św. Faustyna przemierzyła w czerwcu 1924 roku, po przerwanym tańcu, w czasie którego zobaczyła cierpiącego Jezusa. W katedrze tej modliła się i usłyszała Jego słowa, by jechała do Warszawy i wstąpiła do klasztoru…

Na zakończenie zostaną rozdane uczestnikom Festynu chleby miłosierdzia, przygotowane przez łódzkich piekarzy.

Z roku na rok uczestników Festynu przybywa. Patronat nad przedsięwzięciem objął bp Marek Marczak – Administrator Archidiecezji Łódzkiej oraz Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Info za —> Archidiecezja Łódzka: XII Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”  oraz Faustyna.pl: Festyn Miłosierdzia w Łodzi

Fot. Archidiecezja Łódzka