Niedziela_9_07_17_a

Wybrane na dziś rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP jest modlitwą serca i prośbą do Boga o to, by Go po prostu prawdziwie kochać…

Weź mnie do serca

Weź mnie do swojego serca, Ojcze. Weź i zamknij mnie w tym Sercu, zatop w Twojej Miłości. Pozwól dotknąć mi imienia -€“ mojego imienia wyrytego w Twoim Sercu, którym mnie wezwałeś. I chcesz mnie całego, ze wszystkim co dał mi świat, bo tylko taki jestem prawdziwy. Prawdziwy Twoją Prawdą.

Weź do serca i zamknij w nim. By to był cały mój świat. Wszystko co mam -€“ to Twoje serce, w którym mam mieszkanie.

Weź mnie do serca, bym Jego bicia nauczył się na pamięć i zawsze je rozpoznawał, nawet jeżeli grzech zaciemni moje patrzenie i słuchanie.

Weź mnie do serca, Tato, bo w Tobie mam życie. Weź, bo chcę, byś był obecny w moim życiu Wszechmocą, która miłuje.

Weź mnie do serca, bo nigdy nie chcesz, bym cierpiał, ale chcesz dla mnie dobra, tylko dobra.

Weź mnie do serca, bym był zawsze blisko Twoich otulających mnie Ramion; bym umiał w nich schować się przed światem.

Weź mnie do serca, bo jesteś moim życiem; Tobą oddycham a bez Ciebie ginę.

Weź mnie do serca, bym umiał Ciebie prawdziwie kochać.

 

Ks. Marek Chrzanowski FDP