• All
 • Adwent 2017
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia
men sad

Zrozumieć

Nie zastanawiam się, czy jest piekło, czy go nie ma. Jest to pytanie zbędne, jeśli czytam uważnie Ewangelię. Muszę raczej starać się, żeby tam nie trafić i znaleźć kogoś, kto po­wstrzyma mnie zanim będzie za późno. To właśnie spotkało syna marnotrawnego z przypowieści Łukasza (por. Łk 15,11-32). Uciekinier został...

Read MoreRead More