• All
 • Adwent 2017
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego – 29 kwietnia

Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbędą się 29 kwietnia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. – Dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy przeżyli i pamiętamy w modlitwie o...

Read MoreRead More
Św. Józef i Jezus

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Wołam do Cie­bie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i po­trzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni...

Read MoreRead More
Św. Józef i Jezus

Marcowe nabożeństwa ku czci św. Józefa – również on-line

Od 1 marca we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, wieczorne nabożeństwa odprawiane są ku czci św. Józefa. Siostry od początku historii Zgromadzenia szczególną czcią otaczają Oblubieńca Matki...

Read MoreRead More