• All
 • Adwent 2017
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia
BN 1

Cud nad cudami

„Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami” (Jan 1, 14) Ewangelista w tych trzech pierwszych słowach wyraża największą tajemnicę Wcielenia, która była początkiem i podstawą wszystkich innych dzieł Miłosierdzia Bożego w Odkupieniu. Zastanówmy się nad nieskończonym dobrodziejstwem tego dzieła. Niektórzy teologowie utrzymują, że Wcielenie było...

Read MoreRead More

Miłosierdzie Boże

Są prawdy, które się zna i często o nich się słyszy i mówi, ale się ich nie rozumie. Tak było ze mną co do prawdy miłosierdzia Bożego. Tyle razy wspominałem o tej prawdzie w kazaniach, myślałem o niej na rekolekcjach, powtarzałem w modlitwach kościelnych —...

Read MoreRead More