• All
 • Adwent 2017
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia
KaliszJM

Słabość – błogosławieństwem?

Odejście Jezusa wprowadziło uczniów w lęk, ale też - w doświadczenie jedności. Zjednoczyło ich nieszczę­ście, dramat, jakim była śmierć Mistrza. Doświadczyli lęku, który paraliżował ich działanie, zamykał w sobie, koncentrował na niepokoju. Jezus przeniknął w ich lęk, wszedł w ich niepewność, osamotnienie i zagubienie. Nie potrafili...

Read MoreRead More