– Wizja Chrystusa mówi o powołaniu człowieka do wieczności, a w tym mieści się także niezwykle ważna problematyka samego życia, jego świętości, tego, by od momentu, kiedy ono się poczyna, było otoczone troską społeczną i państwową. Także, żeby za tym szły odpowiednie uregulowania prawne – mówił metropolita krakowski do przedstawicieli służby zdrowia w niedzielę 7 stycznia 2018 roku.

Abp Marek Jędraszewski na spotkaniu opłatkowym dla środowiska lekarskiego mówił o tym, jak ważna jest posługa lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów dla polskiego społeczeństwa. Nawiązując natomiast do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości arcybiskup mówił, że lekarze stoją na czele odtwarzania struktur państwowych i uczelnianych.

Zobacz też —> Niedziela Chrztu Pańskiego w Krakowie – Homilia abp. Marka Jędraszewskiego

„Od tamtych wydarzeń mija już cały wiek. Po drodze było wiele niekiedy wręcz dramatycznych zdarzeń związanych m.in. z II wojną światową, gdzie właśnie lekarze byli na pierwszym froncie walki o życie ludzkie, o tkankę polskiego narodu ze strony biologicznej i w jakiejś mierze duchowej”.

Dzisiaj środowisko lekarskie staje przed innymi wyzwaniami, trudnościami i niepokojami związanymi m.in. z właściwym urządzeniem strukturalnym służby zdrowia, czy z zapaścią demograficzną.

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to proces wcale niełatwy i efekty tego nie będą mogły być widoczne w ciągu najbliższych lat. Wiemy też jak ważną sprawą jest batalia o ludzkie życie, o to, co jest przedmiotem państwa troski, poświęcenia niekiedy bliskiego heroizmowi. Ale to jest także batalia w ogóle o wizję człowieka”.

Niedziela Chrztu Pańskiego każe wiernym spojrzeć na tajemnicę chrztu i na wszczepienie się człowieka w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz w wizję człowieka jaką On daje. „Wizja ta mówi o powołaniu człowieka do wieczności, a w tym mieści się także niezwykle ważna problematyka samego życia, jego świętości, tego, by od momentu, kiedy ono się poczyna, było otoczone troską społeczną i państwową. Także, żeby za tym szły odpowiednie uregulowania prawne”.

Jednak wyzwania, jakie stoją przed służbą zdrowia tylko w pewnej części sprowadzają się do problemów ekonomicznych i strukturalnych. „Gdzieś w głębi jest batalia o człowieka, o to kim on jest w naszym chrześcijańskim rozumieniu. Nie ulega wątpliwości, że to, do czego nas powołuje Pan Jezus i to, w co zostaliśmy wszczepieni przez chrzest, zobowiązuje nas do określonych postaw. Tu nie bez powodu pojawia się słowo heroizm, bo niewątpliwie w odniesieniu do ludzi, którzy są w służbie zdrowia, zwłaszcza jako chrześcijanie, trzeba mówić, że zostali oni powołani do wielkiej pracy, która musi mieć na celu dobro pacjenta”.

Za posługą lekarską kryje się też misja przekazywania światu chrześcijańskiej wizji człowieka. Niewątpliwie wzorem takiej postawy może Służebnica Boża Hanna Chrzanowska, której beatyfikacja będzie miała miejsce pod koniec kwietnia w Krakowie.

„Ona stanowi prawdziwy symbol chrześcijańskiego spojrzenia na drugiego człowieka, potrzebującego wsparcia wszystkich, którzy tworzą służbę zdrowia. Niech te uroczystości będą także dla państwa we wszystkich problemach, z którymi się spotykacie, natchnieniem i punktem odniesienia, jak ważną rzeczą jest Boże powołanie do tego, by stanąć przy pacjencie – by spojrzeć na tego nieraz bardzo cierpiącego człowieka jako na kogoś, kto jest naszym bratem i na kogoś, z kim mamy się spotkać w wieczności”.

Metropolita życzył zebranym jednocześnie, aby Nowy Rok był pod każdym względem dobrym rokiem, który niesie nadzieję, sprawia, że z ufnością idzie się dalej, nie poddając się, nie ulegając rezygnacji, zmagając się o to, aby służba drugiemu człowiekowi była jak najbardziej owocna, przynosząc poczucie dobrego służenia Chrystusowi w cierpiących braciach i Kościołowi w dawaniu świadectwa o Bogu.

Przedstawiciele środowiska lekarskiego wyrazili natomiast nadzieję, że niedzielny opłatek połączy wszystkich w trosce o wspólną przyszłość, zwłaszcza w kontekście wyzwań, jakie przed nimi stoją. „Wkraczamy w rok 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę jako obywatele pełni satysfakcji z siły naszego rosnącego państwa, ale jako lekarze – pełni niepokoju w obliczu systemowego kryzysu ochrony zdrowia”.

Arcybiskupa prosili o słowa pociechy i rady, które pozwolą znaleźć właściwą drogę postępowania w sytuacji „tak wyraźnego skonfliktowania się naszego społeczeństwa”.

„Jedno wiadomo – bez poszanowania godności drugiego człowieka nie możemy wykonywać naszego zawodu” – mówili.

Metropolicie krakowskiemu i całemu duchowieństwu życzyli, aby w pełni harmonii nieśli lekarzom pociechę duchową, wspierając ich w walce o godne życie i zdrowie na miarę dzisiejszej medycyny. Prosili też o błogosławieństwo, które doda im siły na ten niewątpliwie trudny dla nich rok.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: To batalia o ludzkie życie

Paulina Smoroń | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska