Słowa jak gwoździe... Ks. Marek Chrzanowski FDP

– Bardzo chciałbym przez swoją poezję, przez swoją refleksję nad Słowem Bożym przybliżyć Boga, który jest Miłością – mówi ks. Marek Chrzanowski FDP. Serwis Misericors zaprosił go do współpracy. Od 3 marca poeta, pisarz oraz duszpasterz i rekolekcjonista jest z nami —> misericors.org/ks-marek-chrzanowski-fdp

Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP wybrany dla czytelników Misericors na czwartek piątek Wielkiego Postu 2017.

 

Słowa czasem
to ostre gwoździe
przybijające Cię do męki
krzyża

słowa czasem
to zsuwające się
po policzkach rozstań
łzy gorzkie jak ocet na włóczni

słowa… czasem
jak biały trzepot radości
gdy rozmawiamy z Tobą
jak Maria Łazarz i Marta

( ks. Marek Chrzanowski FDP, Krajobrazy miłości, 2005 )