Czuwanie czytelników, redaktorów i kolporterów czasopisma „Miłujcie się!” oraz członków Ruchu Czystych Serc, Ruchu Czystych Serc Małżeństw i Ruchu Wiernych Serc odbyło się z soboty na niedzielę, z 24 na 25 czerwca 207 r. na Jasnej Górze.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msze św., Apel Jasnogórski, Różaniec, a także konferencje i świadectwa wiary. Czuwanie trwało do godz. 4.00 rano w niedzielę.

Obejrzyj też:

Czasopismo „Miłujcie się!” to katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny. Pismo skierowane jest szczególnie do młodzieży i rodzin. Wydaje je Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

Wokół redakcji dwumiesięcznika skupia się wspólnota, gromadząca ludzi młodych, pragnących zachować czystość przedmałżeńską oraz wolność od nałogów (zwłaszcza od narkomanii, alkoholizmu i nikotynynizmu) – Ruch Czystych Serc. Z inicjatywy redakcji powstał też Ruch Czystych Serc Małżeństw zrzeszający małżeństwa, pragnące żyć według zasad Ewangelii. Pismo „Miłujcie się!” propaguje także Ruch Wiernych Serc – krucjatę modlitwy w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem, duchową adopcję dziecka poczętego i dzieło modlitwy za kapłanów, tzw. margaretkę.

Obejrzyj:

Czuwanie Czytelników „Miłujcie się!” – Apel i Zawierzenie Maryi (Jasna Góra 24.06.2017) – część 1

Czuwanie Czytelników „Miłujcie się!” – Czuwanie nocne ze Mszą Świętą (Jasna Góra 24/25.06.2017) – część 2

„Przyjechaliśmy przede wszystkim, żeby dziękować, żeby w tym miejscu, do którego pielgrzymują ludzie z całego kraju, i nie tylko, którzy słuchają przez radio i przez telewizję Apeli Jasnogórskich, żeby to spotkanie także dawało jakieś światło, że istnieje takie czasopismo – podkreśla Ireneusz Kaczmarek, który od 8 lat pracuje w redakcji ‘Miłujcie się’ – Co roku ponawiamy także Zawierzenie Matce Najświętszej tego dzieła. Przyjeżdżamy dziękować Matce Bożej i prosić Ją o potrzebne łaski, o to wszystko, co pozwoli, aby nasze dzieło trwało, żeby się rozwijało”.

„Ten czas, który Pan Bóg mi dał po pójściu na emeryturę chce spędzić w sposób możliwie pożyteczny i też dla Jego chwały, a że jest to pismo ewangelizacyjne więc w jakiś chociaż maleńki sposób się przyczyniam do tego dzieła – wyznaje Ireneusz – Ci, którzy mają swój udział w czasopiśmie, i od strony pióra i od jakiejkolwiek innej, robią to, na co ich stać, nie trzeba ich namawiać, robią to ochotnie, wiedzą, że to jest coś wielkiego. Towarzyszy temu jakiś humor, bo to są ludzie młodzi od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku lat, to jest taka średnia. Są też osoby, które do dzisiaj współpracują a nie ma ich na miejscu, były na początku pisma i są bardzo zasłużone, bez których to pismo by się tak nie rozwinęło, nie wyglądało jak dzisiaj, bo wiele dali z siebie. Nawet jeśli chodzi o propagowanie tego pisma, bo jeżdżono po całej Polsce. Na początku było ciężko, żeby dotrzeć do wszystkich parafii w całej Polsce”.

Zobacz  —> FOTORELACJĘ

Obecnie czasopismo ‘Miłujcie się’ wydawane jest z rocznym nakładem 1,5 mln sztuk w 23 językach.

Info za / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Czystymi sercami ‚Miłujcie się’!

o. Stanisław Tomoń BPJG / es 2017-06-26, poniedziałek, godz. 12.10

Odwiedź strony:

Ruch Czystych Serc

Czasopismo ‚Miłujcie się!’