– Europa będzie istniała tak długo, jak długo jej ambicja, jej poczucie własnej godności będzie się zapalać od światła Bożej ambicji – mówił podczas prelekcji prof. Rémi Brague w Krakowie.

11 stycznia 2018 r. w Kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyła się uroczystość przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II francuskiemu profesorowi Rémi Brague’owi.

W laudacji wygłoszonej przez ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza podkreślony został wkład prof. Brague’a w przywracanie ładu i porządku w postmodernistycznej rzeczywistości oraz wielka odwaga sprzeciwiania się panującemu w Europie duchowemu chaosowi.

Prof. Bortkiewicz, odwołując się do Deklaracji Paryskiej z 2017 r., której współautorem jest prof. Brague, a konkretnie do słów wyrażających wizję przyszłości Europy jako kontynentu suwerennych narodów, które łączy wspólne dziedzictwo i wartości, zapewnił gościa:

– Jest pan we wspólnocie ludzi, którzy podzielają pańską odpowiedzialność za przyszłość naszego kontynentu i naszej cywilizacji.

Na zakończenie prelegent wyraził życzenia: – Życzymy, abyś mógł, Szanowny Panie Profesorze, przyczyniać się do ugruntowania całego życia europejskiego na fundamentach mądrości, wiedzy i prawości.

Prof. Rémi Brague to emerytowany profesor filozofii średniowiecznej i arabskiej na Université de Paris, wykładowca na Ludwig-Maximilians-Uniwersität München. Był profesorem wizytującym na Pensylvania State University, Boston University, Boston College, Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie oraz na Uniwersytecie San Rafaele w Mediolanie. Jest członkiem Institut de France (Akademia Nauk Moralnych i Politycznych). W 2013 roku mianowany kawalerem Orderu Narodowego Legii Honorowej (de l’Ordre National de la Légion d’honneur). Zna osiem języków, w tym grecki, średniowieczny arabski, łaciński i hebrajski. Jest cenionym naukowcem i autorytetem na skalę światową.

Tytuł honoris causa to najwyższe honorowe odznaczenie przyznawane przez władze uczelni wyższych. Otrzymują go osoby wyróżniające się nie tylko znaczącym dorobkiem naukowym, kulturowym czy społecznym, ale także niekwestionowanym autorytetem. W Polsce tytuł ten przyznawany jest od pierwszej poł. XIX w.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Profesor Rémi Brague doktorem honoris causa UPJPII w Krakowie

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska