MatkaTeresa

Jezu najdroższy, daj, bym dzisiaj i każdego dnia widziała Ciebie w chorych i Tobie służyła, gdy ich pielęgnuję.

Spraw, bym Cię także rozpoznała w niepozornym prze­braniu, w tych drażliwych, wymagających i nieroz­tropnych, modląc się: Jezu, jak słodko jest służyć Tobie”.

Panie, daj mi widzącą wiarę, wtedy moja praca nie bę­dzie mnie nudzić. Znajdę w niej radość i chętnie, cierpliwie zniosę humory oraz życzenia wszystkich cierpiących.

Spraw, niech uznam godność mojego powołania i pły­nącą z niego odpowiedzialność. Nie dopuść, bym je umniejszyła przez obojętność, nieuprzejmość lub niecierpliwość.

Jezu cierpliwy, zniż się i miej wyrozumiałość dla moich błędów. Patrz tylko na moje postanowienie, że prag­nę Ciebie kochać i Tobie służyć posługując chorym.

Panie, pomnóż moją wiarę, błogosław wysiłki i moją pracę teraz i zawsze. Amen.

Matka Teresa z Kalkuty

w: W.Al. Niewęgłowski, Podnoszę z ziemi mój głos, Paris 1990