Dnia 3 listopada 1984 r. w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbył się pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, na który przyjechali wierni z całej Polski w liczbie ok. 800 tysięcy! Uczestniczyło w nim około 1000 księży, kazanie wygłosił Prymas Polski, kard.Józef Glemp, który mówił m.in:

„Odpuszczamy wszystkim winowajcom, którzy z przekonania lub na rozkaz zadali bliźnim krzywdy. Odpuszczamy zabójcom ks. Popiełuszki. Nie mamy do nikogo nienawiści. (…) Być może była potrzebna ofiara życia, aby odkryły się utajone mechanizmy zła, aby wyzwoliły się silniej pragnienia dobra, szczerości, zaufania.”

Wideo —> INPtvPL: Relacja z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki – poszukujemy autora

Dzień wcześniej, 2 listopada 1984 r. z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku Ciało Ks. Jerzego zostało przywiezione do Warszawy. Kard. Józef Glemp wydał dekret zezwalający na pochowanie księdza na przykościelnym cmentarzu.