28 stycznia 2018 mija rok od czasu uroczystego ingresu abp Marka Jędraszewskiego do Wawelskiej Katedry, czyli kanonicznego objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego pasterza. Tego dnia w królewskiej Katedrze na Wawelu o godzinie 10-tej metropolita odprawi dziękczynną Mszę świętą za rok swojej posługi pasterskiej w Krakowie.

W specjalnym nagraniu metropolita dziękuje przede wszystkim Panu Bogu, a także wszystkim duchownym, posługującym na terenie całej diecezji.

– Możemy razem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności, modlić się, spotykać, pracować, snuć plany na przyszłość, mając na uwadze dobro i zbawienie wszystkich, którzy tu żyją. – mówi.

Hierarcha wyraża także wdzięczność świeckim, dziękuje za modlitwę i zapewnia, że poleca wszystkich Miłosierdziu Bożemu:

– Wielu zapewnia, że pamięta o mnie w swoich modlitwach. To wielki skarb, z którego się cieszę i który daje poczucie siły i to szczególne doświadczenie wspólnoty w świętym Kościele Krakowskim.

Arcybiskup wspomina te wydarzenia, które wywarły na nim głębokie wrażenie: obchody Wielkiego Piątku, Procesja Zaśnięcia i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Pielgrzymka Rodzin, które odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także uroczystości na Skałce związane ze św. Stanisławem. Wraca pamięcią do Pierwszego Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego 19 listopada, a także do wspólnej Wigilii z potrzebującymi.

Na mapie wspomnień metropolity ważne miejsce zajmuje również Katedra na Wawelu, w której odbyło się wiele doniosłych wydarzeń, wśród których nie można zapomnieć o nałożeniu paliusza na ramiona arcybiskupa przez papieskiego nuncjusza abp Salvatore Pennacchiego jako znak szczególnej łączności z Ojcem Świętym. Uroczystość miała miejsce 22 października – w dzień, w którym przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Arcybiskup szczególną troską objął chorych i samotnych, których niejednokrotnie odwiedzał w szpitalach i domach opieki.
– Takie kontakty budowały mnie ludzką wiarą, a także oczekiwaniem i prośbą o modlitwę. Zawsze starałem się wypełnić je jak najlepiej.

Metropolita podkreśla, że obecny rok jest czasem nowych wyzwań. 100 lat temu Polska, po długich latach niewoli i zaborów, odzyskała niepodległość.
– Jest za co Panu Bogu dziękować i za co Go wysławiać, wspominając bohaterów i męczenników, którzy za sprawy Kościoła i Ojczyzny cierpieli i oddawali własne życie.

Powodów do wdzięczności jest więcej. W październiku, minie 40 lat od wyboru kardynała Wojtyły na papieża, a 28 kwietnia w krakowskich Łagiewnikach będziemy mieli możliwość uczestniczenia w beatyfikacji służebnicy Bożej – Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, której życie i postawa do dziś inspiruje i wychowuje młode pokolenie.

– W sposób jednoznaczny świadczyła o Kościele, wierze oraz o miłości miłosiernej, która płynie z serca Pana Jezusa. Da Pan Bóg, że jej postać będzie patronowała wielu inicjatywom, zwłaszcza tym społecznym, które mają na celu ochronę świętości życia. – komentował jej postawę metropolita.

Abp Marek Jędraszewski urodził się w 1949 roku w Poznaniu w wielodzietnej, katolickiej rodzinie. 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka, a dwa lata później podjął studia specjalistyczne na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Jego praca doktorska została nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Po powrocie do Polski arcybiskup był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w także prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a także nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. W 1998 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. W 1997 roku został arcybiskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej, a w 2012 roku – arcybiskupem metropolitą łódzkim. 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek mianował go metropolitą krakowskim.

Świętując ten niezwykły rok, zapraszamy wszystkich wiernych na uroczystą dziękczynną Eucharystię, która odbędzie się w Katedrze Wawelskiej 28 stycznia o godzinie 10.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Rok posługi metropolity Marka Jędraszewskiego w Archidiecezji Krakowskiej

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska