fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku na Jasnej Górze trwał ostatni dzień dziewięciodniowego nabożeństwa „Pawełek”. Nowennę wieńczy tzw. zewnętrzna uroczystość ku czci św. Pawła I Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów. Ten szczególny dzień rozpoczęła Suma odpustowa.

Uroczystej Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Mszę św. koncelebrowali ojcowie paulini na czele z generałem Zakonu o. Arnoldem Chrapkowskim i zarządem generalnym Zakonu Paulinów oraz przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą.

„Niech oddanie się Bogu, jakie podziwiamy w św. Pawle Pustelniku, będzie dla nas wszystkich inspiracją do naszego, coraz gorliwszego, służenia Bogu, służenia bliźnim – podkreślił witając wiernych o. Marian Waligóra – Choć św. Paweł żył w początkach chrześcijaństwa, w odległej egipskiej pustyni koło Teb, to jest On nam wciąż bliski przez przykład życia, przez zachętę, by niczego w życiu nie stawiać powyżej Boga, niczego nie cenić sobie bardziej niż Boga samego. Maryja, którą czcimy jako Królową Pustelników, niech oręduje za nami. Ona doświadczyła pustyni serca, zmagań, w których nie odwróciła się od swojego ‘Fiat’, zgody na wolę Bożą, od tego: ‘niech mi się stanie według słowa Twego’”.

„Niemal wszyscy Ojcowie Kościoła, pustyni, a wśród nich i św. Paweł Pustelnik dowodzą, że Bóg nie przebywa w dalekim odgrodzonym od człowieka świecie, lecz spotykamy Go we wszystkich okolicznościach tego świata – mówił podczas homilii abp Wacław Depo – On jest w nas, kształtował nas, powołał do życia pod sercem matki i nadał nam kierunek. Dogłębnie tę prawdę ujął św. Paweł w mowie na Areopagu: Bóg, który stworzył świat i wszystko co w nim istnieje, określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, abyśmy szukali Boga, w nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. A więc każdy człowiek nosi w sobie przerastającą go tajemnice obecności Boga, zapotrzebowania na Boga. W głębi bowiem naszej istoty, naszego człowieczeństwa, przyznajmy to, istnieje wola poświęcenia się komuś, i to komuś, kto jest większy od nas. Drugi człowiek nie zaspokoi do końca pragnień naszego serca, i bez przymusu człowiek może dążyć do najwyższego Boga, który jest miłością. Doświadczał tego święty zakonodawca naszych ojców i braci, kiedy wszystko przyjmował z rąk Bożych, każde doświadczenie, i znajdywał siłę do przetrwania, a jest nią wiara w Boga miłości, ale i Boga sprawiedliwego, który domaga się, aby człowiek uwierzył i spełnił Jego wymagania. Ta droga, droga wiary, została na nowo rozświetlona przez posłannictwo Syna Bożego, który nie tylko pouczył nas swoim słowem, który nie tylko czynił cuda, ale odsłonił nam nową perspektywę życia – życie wieczne. To On dał sobą niepowtarzalną odpowiedź na wszelkie pytania o sens życia i cierpienia”.

Na zakończenie błogosławieństwa abp Wacław Depo relikwiami św. Pawła I Pustelnika udzielił wszystkim zgromadzonym.

Oprawę muzyczną zapewnił Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera.

Info za / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Suma odpustowa w jasnogórską uroczystość św. Pawła z Teb

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es