nowenna

W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).

Zapraszamy również do refleksji z rozważaniami, które przygotowaliśmy na kolejne dni Nowenny.


Szósty dzień Nowenny – Środa w Oktawie Wielkanocy (19 kwietnia)
Pobierz

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce; widziałem ich jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nich zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Św. Siostra Faustyna:

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca – przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

(…)

Ojcze Przedwieczny spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

ROZWAŻANIE:
(Pobierz)

Temat: Pokora

Z Ewangelii św. Jana:

„Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata, Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano”

Komentarz:

Myślę, że nie ma na świecie człowieka, który by nie miał problemu z tą cnotą. Pokora Boga stworzyła człowieka, a pycha człowieka oddala go od Boga. W przytoczonym fragmencie pycha arcykapłanów i faryzeuszów i całego ludu spowodowała, że Jezus został skazany na krzyż. Jezus prosi w szóstym dniu nowenny o dusze ciche, pokorne, dusze dzieci. Kiedy patrzymy na małe dziecko takie, które jeszcze nie potrafi mówić, chodzić, to podziwiamy jego pokorę.  Gdy odczuwa ból – nie mówi o tym, kiedy jest bite lub doświadcza innej krzywdy ze strony rodzica – milczy. Przekleństwo, wypalone papierosy, molestowanie i inne dotkliwe sytuacje oddziałują na niego, ale nic nie może zrobić. Pokora takiego dziecka jest lekcją dla nas wszystkich. Tak samo pokora Jezusa, gdy stał wyszydzony i poniżony u Piłata, jest dla nas wielką i niesamowitą lekcją.  Zachęcam by podjąć się dzisiaj refleksji na temat tej cnoty w swoim życiu. Gdy Ci jej brak to zawalcz o nią, gdy ją posiadasz podziel się z innymi!

Ks. Łukasz Michalczewski


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie