Uroczystości w Fatimie, 24 września 2017

W niedzielę 24 września 2017 r. pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, z różnych stron Polski i z zagranicy uczestniczyli w Fatimie w Portugalii w przekazaniu daru Polaków – Monstrancji w kształcie Matki Bożej, zwanej „Niewiastą Eucharystii”. To wotum wdzięczności narodu polskiego w stulecie objawień Matki Bożej. Uroczystą Mszę świętą celebrował w Fatimie w niedzielę zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który wygłosił pozdrowienie do wiernych zgromadzonych na placu przez świątynią.

W sobotę 23 września na porannej Mszy świętej w Kaplicy Objawień, której przewodniczył Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski w homilii przypomniał polskim pielgrzymom o tajemnicy nawrócenia ludzkiego serca, o które prosiła Matka Boża Fatimska. W godzinie miłosierdzia abp Jędraszewski uczestniczył w Drodze Krzyżowej.

fot. Ks. Karol Litawa / diecezja.pl

fot. Ks. Karol Litawa / diecezja.pl

Niedzielne uroczystości w Fatimie rozpoczęły się o godzinie 10-tej różańcem Fatimskim. Pielgrzymom towarzyszyli m.in. prowincjał Pallotynów ks. Zenon Hanas SAC, inicjator daru ks. Marian Mucha SAC, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem oraz fundatorzy monstrancji.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Metropolita krakowski mówił w swoim pozdrowieniu do wiernych, że Fatima staje się setnym miejscem, do którego przybywa Monstrancja w setną rocznicę objawień fatimskich. – Noszona tutaj podczas procesji eucharystycznych niech mówi ona wszystkim, że z tak dalekiej od Polski Fatimy dobiega do naszego kraju donośny głos dzwonów wzywający nas do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Że ten głos jest w naszej Ojczyźnie słyszany i rozumiany. Że bardzo pragniemy właśnie tego, aby „Polonia sit semper fidelis” – aby „Polska była zawsze wierna” Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Jego Przenajświętszej Matce – mówił abp Jędraszewski.

Publikujemy tekst przemówienia:

Pozdrowienie Polaków
Fatima, 24 września 2017 roku

„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja”

Tak właśnie śpiewamy podczas jakże licznych nabożeństw fatimskich w dalekiej stąd Polsce, począwszy od pierwszego w naszej Ojczyźnie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

Bijące na cztery strony świata dzwony bazyliki Matki Najświętszej w Fatimie dzisiaj przywołały nas, Polaków, z różnych stron naszego kraju, a nawet spoza jego granic, abyśmy oddali cześć Chrystusowi Panu właśnie tutaj, na tym świętym miejscu.

Te fatimskie dzwony przypominają ciągle o tym, że sto lat temu, od maja do października 1917 roku, Przenajświętsza Maryja Dziewica ukazywała się tutaj Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.

Równocześnie te tak czysto i donośnie brzmiące dzwony z ogromną mocą przekazują nam orędzie, które stąd, z Fatimy, rozeszło się na cały świat. Orędzie wzywające do nawrócenia, do pokuty, do różańcowej modlitwy o pokój dla świata i za grzeszników, którym grozi wieczne potępienie.

W biciu tych fatimskich dzwonów zawarty jest również ton przejmującej przestrogi. Już raz, w 1917 roku i później, zlekceważono orędzie Najświętszej Maryi Panny. Następstwem tej duchowej głuchoty ze strony bardzo wielu ludzi był wybuch drugiej wojny światowej oraz rozlewająca się z Rosji na cały świat fala ateizmu, która okrucieństwem swych prześladowań skierowanych przeciwko świętemu, katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi dotknęła miliony jego wiernych synów i córek. Dotknęła ona także samego Ojca Świętego Jana Pawła II, który stał się ofiarą zamachu w dniu 13 maja 1981 roku. To wszystko sprawiło, że – jak pisał on w liście apostolskim „Tertio millennio adveniente” – wiek dwudziesty stał się na powrót wiekiem męczenników (por. TMA, nr 37).

Tego prześladowania nasz naród doświadczał przez całe pół wieku – od 1939 do 1989 roku. A równocześnie tej ateistycznej przemocy przeciwstawiał on swoją miłość do Matki Najświętszej. Wyrażała się ona i ciągle wyraża poprzez modlitwę różańcową i ponawiane co jakiś czas „Akty zawierzenia” się Jej przemożnej opiece, począwszy od zawierzenia z 8 września 1946 roku pod przewodnictwem ówczesnego Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, aż po zawierzenie dokonane 6 czerwca 2017 roku na zakopiańskich Krzeptówkach przez Polski Episkopat w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, powtórzone następnie we wszystkich polskich parafiach 8 września tegoż roku.

Chcemy być wierni podjętym zobowiązaniom. Pragniemy je do końca wypełnić. Dlatego trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Wyrazem tego jest nasz dar, który pragniemy przekazać Sanktuarium w Fatimie: srebrną monstrancję w kształcie Matki Bożej, „Niewiasty Eucharystii” (por. Ecclesia de Eucharistia, nr 53).

W ostatnim czasie, w 99 różnych miejscowościach Polski modlili się przed nią nasi Rodacy. Dzisiaj Fatima staje się setnym miejscem, do którego ona przybywa – w setną rocznicę objawień fatimskich. Noszona tutaj podczas procesji eucharystycznych niech mówi ona wszystkim, że z tak dalekiej od Polski Fatimy dobiega do naszego kraju donośny głos dzwonów wzywający nas do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Że ten głos jest w naszej Ojczyźnie słyszany i rozumiany. Że bardzo pragniemy właśnie tego, aby „Polonia sit semper fidelis” – aby „Polska była zawsze wierna” Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Jego Przenajświętszej Matce. Amen.

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Za —> www.diecezja.pl/BPKEP: Monstrancja „Niewiasta Eucharystii” ofiarowana Fatimie jako wotum Polaków


fot. www.aniolowie.org

fot. www.aniolowie.org

Wykonana w Gdańsku monstrancja fatimska przedstawia Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce, w jej sercu umieszczany będzie Najświętszy Sakrament. Niepokalane Serce Maryi ma stanowić Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. Symbolikę monstrancji podkreślają fragmenty 12 meteorytów, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych elementów posiada certyfikat NASA. Monstrancja jest wysoka na metr. Przez 9 miesięcy peregrynowała po 80 parafiach w niemal wszystkich diecezjach Polski, aż dotarła do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem podczas Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego. Stamtąd wyruszyła do Fatimy.

Właśnie górale z Zakopanego są inicjatorami powstania i ofiarowania Fatimie tego niezwykłego wotum, jako wyrazu wdzięczności narodu polskiego za 100-lecie objawień Matki Bożej oraz 20 rocznicę wizyty Jana Pawła II w Zakopanem. Sanktuarium na Krzeptówkach zwane jest „polską Fatimą”, ponieważ powstało jako wotum dziękczynne za uratowanie Ojca Świętego po zamachu 13 maja 1981 roku, dokonanego dokładnie w rocznicę pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie. Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał, że Matce Bożej Fatimskiej zawdzięczał życie.

Zobacz —> Monstrancja Fatimska – WOTUM POLAKÓW DLA FATIMY

Polscy czciciele Matki Bożej Fatimskiej podkreślają, że w czasach coraz okrutniejszych konfliktów zbrojnych i prześladowania chrześcijan na całym świecie, podziałów narodowych, rozpadu rodzin, zniewoleń, fali samobójstw, aborcji, eutanazji i demoralizacji, pragną oddać Niepokalanej brak pokoju w świecie, w Polsce, w rodzinach i zawierzyć Jej nowe pokolenie.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Monstracja Fatimska – wotum Polaków już w Fatimie

J.Adamik | Archidiecezja Krakowska
Fot. Ks. Karol Litawa —> Zobacz fotorelację z 23 września 2017


Monstracja od Polaków w Fatimie I Abp Marek Jędraszewski I Fatima I 23.09.2017