Św. Juda Tadeusz

Święty Juda Tadeusz, Apostoł i męczennik, w czasie Ostatniej Wieczerzy pytał Chrystusa, dlaczego objawił się tylko uczniom, a nie światu (J 14, 22). Czczony jest jako patron w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych. Jego święto przypada w kalendarzu liturgicznym wraz ze św. Szymonem Apostołem w dniu 28 października.

Polecamy litanię za jego wstawiennictwem.


Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Królowo Apostołów, módl się za nami

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami
Święty Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami
Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami
Święty Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami
Święty Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami
Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący, módl się za nami
Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami
Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący, módl się za nami
Święty Judo, krwią swoją wiarę świętą potwierdzający, módl się za nami
Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami
Święty Judo, orędowniku możny, módl się za nami
Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami
Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami
Abyśmy w jedności i w zgodzie żyli, módl się za nami
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami
Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli, módl się za nami
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzili, módl się za nami
Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili, módl się za nami
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, któryś nas przez świętego Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Tekst litanii za —> opoka.org.pl: Św. Juda Tadeusz [w:] Stanisław Mrozej SJ, Patroni od spraw trudnych i beznadziejnych, WAM 2009