Kaplica w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz we wszystkich kaplicach Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych.

Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

*

W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada br. o godz. 1530 wyruszyła z kaplicy klasztornej procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych, którzy byli polecani Bożemu Miłosierdziu.

2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Miłosierdzia Bożego w kaplicy klasztornej miała miejsce o godz. 1700.

Info za —> Faustyna.pl: Listopadowa modlitwa za zmarłych oraz milosierdzie.pl: 30 Niedziela Zwykła

fot. M. Mazur / episkopat.pl