Ks_Popieluszko_baner_750x150

 

Zapraszamy do wysłuchania homilii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wygłoszonej podczas Mszy św. w Intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w dniu 25 kwietnia 1982 roku.

Była to trzecia z Mszy za Ojczyznę ks. Jerzego.*


Homilię rozpoczynały słowa:

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Stajemy przed Twoim ołtarzem, aby znaleźć błaganie o wolność w Ojczyźnie.

Stajemy w piątym miesiącu stanu wojennego, w sto trzydziestym czwartym dniu udręki narodu.

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Stajemy przed Tobą, Panie Boże, w pierwszą rocznicę poświęcenia sztandaru „Solidarności” Huty Warszawa. Sztandaru, na którym oprócz napisu „Solidarność” jest również wizerunek Twojego Sługi, świętego Floriana, który ma szczególną pieczę nad hutnikami i strażakami. Sztandar ten był chlubą tysięcy ciężko pracujących hutników, a dzisiaj musi ukrywać się przed ludźmi, którzy boją się słowa „Solidarność”.

Tekst homilii —> IPN / popieluszko.pl: 25 kwietnia 1982

Odwiedź profil —> https://www.facebook.com/AkcjaPopieluszko2017/


Polecamy też artykuł red. Mileny Kindziuk, opublikowany w Tygodniku Katolickim „Niedziela” nr 16/2017 —> Prawda Mszy św. za Ojczyznę