W sobotę  21 października 2017 r. do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” na Białych Morzach w Krakowie przybyli badacze Całunu Turyńskiego z Polski i zagranicy. Konferencje i wykłady zostały zorganizowane w 5. rocznicę otwarcia wystawy „Kim jest Człowiek z Całunu?” mającej siedzibę na Białych Morzach. Owocem obrad jest zainaugurowanie działalności Polskiego Centrum Syndologicznego.

W programie „Dnia Całunu”: znalazła się, m.in. konferencja „Tajemnica Całunu Turyńskiego – nauka i wiara” oraz interdyscyplinarna dyskusja panelowa pt. „Całun – wyzwanie dla rozumu i zwierciadło Ewangelii” z udziałem naukowców i badaczy Całunu z Włoch i Polski.

Zobacz też —> Dzień Całunu Turyńskiego w Krakowie – Homilia ks. prof. Romana Bogacza
*

Konferencję otworzył prof. Gian Maria Zaccone, dyrektor Międzynarodowego Centrum Syndologicznego w Turynie, który przedstawił fenomen Całunu Turyńskiego jako płótna z odbitym wizerunkiem umęczonego człowieka, który jest identyfikowany z Jezusem Chrystusem. „Papież Jan Paweł II miał szczególny stosunek do całunu. Symboliczny jest fakt, że o śmierci swojego poprzednika Jana Pawła I dowiedział się w 1978 r., nawiedzając kaplicę w Turynie, gdzie przechowywany jest całun. To stamtąd pojechał na konklawe, z którego wyszedł jako papież” – wspominał prof. Zaccone.

„Całun był przez wieki całe odczytywany jako obraz i relikwia. Te dwa słowa stworzyły szkielet relacji ludzi z całunem. Obraz widzi każdy; wierzący i niewierzący. Jako relikwia odsyła natomiast wierzących do męki Chrystusa” – wyjaśniał mówca. Dyrektor turyńskiego centrum badań nad całunem uważa także, że dla tego wizerunku niezbędna jest obecność ludzi. „Gdyby był zamknięty w szafie, jego oddziaływanie byłoby minimalne” – stwierdził. Według niego, niezależnie od osądu naukowego, całun ma wielkie znaczenie dla ludzkości i dla religii.

Ks. prof. Roman Bogacz mówił, że całun jest relikwią daną na nasze czasy. „Dzięki badaniom przy użyciu coraz nowocześniejszych metod możemy poznać, na czym polegało cierpienie Pana Jezusa. Pokazuje nam realia męki Pańskiej” – zauważył. Przypomniał, że w Krakowie zainteresowanie płótnem z Turynu sięga roku 1981, kiedy to z inspiracji Jana Pawła II powstało Studium Syndonologiczne w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Dzień Całunu zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Uroczysta Eucharystia została odprawiona w wigilię liturgicznego święta patrona sanktuarium – Jana Pawła II. „Całun to płótno, którym został owinięty Pan Jezus w grobie. Ufamy, że jest autentyczny. Ludzie modlą się, pochylając nad tą szczególną relikwią Jezusa Chrystusa” – mówił kard. Dziwisz. Wyraził także nadzieję, że dzięki wystawom, konferencjom i badaniom wiedza o Całunie Turyńskim będzie się rozszerzała, a przez to przybliżała ludzi do Chrystusa.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. prof. Roman Bogacz —> POSŁUCHAJ HOMILII

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski oraz Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Ćwik.

Info za —> Sanktuariumjp2.pl: Spotkanie z tajemnicą Całunu Turyńskiego


fot. dziencalunu.pl

Program wydarzenia:

10:00 Otwarcie Dnia Całunu, inauguracja Polskiego Centrum Syndonologicznego

10:20 Wykład inauguracyjny – Dr Gian Maria Zaccone – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie

10:55 Wybrane zagadnienia z syndonologii – mgr Krzysztof Sadło – przewodnik na wystawie z Całunem Turyńskim

11:40 Dlaczego Całun Chrystusa należy postrzegać w kategoriach znaku? – Prof. dr hab. Zbigniew Treppa – kierownik Zakładu Antropologii Obrazu Uniwersytetu Gdańskiego

12:00 Przerwa na kawę

12:30 Całun: wyzwanie dla rozumu i zwierciadło Ewangelii – panel dyskusyjny. Udział wezmą:

Enrico Simonato – chemik, sekretarz Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie

o. prof. Rafael Pascual, LC – dyrektor  Instytutu Nauki i Wiary w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie

Ks. prof. dr hab. Roman Bogacz – prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie

Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz – kardiolog, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – Katedra Elektroniki AGH w Krakowie

Dr Anna Krogulska – prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich “Inkulturacja”

Moderator: Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – Instytut Religioznawstwa UJ w Krakowie

13:30 Pytania od publiczności

14:00 Promocja książki Autopsja Człowieka z Całunu z udziałem autorów z Włoch

14:15 Podsumowanie i podziękowania

14:30 Przerwa na obiad/zwiedzanie wystawy i sanktuarium

17:00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Kard. Stanisława Dziwisza z homilią ks. prof. dra hab. Romana Bogacza

18:00 Koncert fortepianowy w wykonaniu Andrea Boccaletti oraz recytacja poezji Brandstaettera w wykonaniu Ewy Mitoń – aktorki Teatru Bagatela w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej —> www.dziencalunu.pl

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Dzień Całunu w Krakowie ZAPOWIEDŹ