– Bez prawdy nie ma autentycznej jedności. Bez prawdy, która jest przekazywana w najgłębszej pokorze i która z miłości wyrasta – mówił abp Marek Jędraszewski podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w Krakowie, w niedzielę 21 stycznia 2018 roku.

W Centrum Jana Pawła II odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne. Stanowiło ono zwieńczenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Po wspólnym odczytaniu Ewangelii homilie wygłosili kolejno ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Krakowie oraz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Ks. Antosiuk zwrócił uwagę na pojęcie czasu, który najczęściej wyznaczają ważne wydarzenia w naszym życiu. Czas ten dzielimy na przed nimi i po nich. I tak znamy Adama sprzed wygnania z raju i po nim, historię świata dzielimy na tę przed Chrystusem i po Chrystusie. Czasy Kościoła, które oprócz dat schizm i podziałów wyznacza jeszcze jedna, bardzo ważna data: 1908 rok.

– Wtedy odradza się duch dążenia, by szukać drogi ku jedności chrześcijaństwa. Rozpoczyna się działanie ekumeniczne – przypomniał ks. Antosiuk.

Podkreślił zarazem, że Chrystus zostawił nam swój pokój, abyśmy go mieli miedzy sobą.

– Pokój wam wszystkim Chrystusowym! – zakończył kapłan.

Arcybiskup Marek Jędraszewski również nawiązał do Chrystusowego pokoju, tłumacząc, że jest on owocem przylgnięcia naszej miłości do miłości Bożej. Następnie rozważał i akcentował rolę prawdy, która jest fundamentem rozmów o jedności.

– Bez prawdy nie ma autentycznej jedności. Bez prawdy, która jest przekazywana w najgłębszej pokorze i która z miłości wyrasta – mówił metropolita.

Cytował słowa Jana Pawła II: „Autentyczny ekumenizm jest łaską prawdy” oraz Benedykta XVI: „Tam gdzie znika pytanie o prawdę, tam w gruncie rzeczy podział chrześcijaństwa na różne wyznania traci sens”.

– Nie można mówić o wielkiej rodzinie kościołów i wyznań chrześcijańskich bez odniesienia do tego w gruncie rzeczy bolesnego faktu, właśnie do prawdy – podkreślał arcybiskup. Zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, że podejmowane wspólnie działania charytatywne są świadectwem współpracy, ale nie oznaczają jeszcze prawdziwej jedności.

Tym, co łączy wszystkie kościoły chrześcijańskie, są męczennicy.

– Każdy kościół, każde wyznanie może pochwalić się swoimi męczennikami, swoimi świętymi świadkami wiary. To szczególne bogactwo, które nas łączy – mówił metropolita krakowski.

Arcybiskup przypomniał, że XX wiek wydał więcej męczenników, niż wszystkie poprzednie wieki razem. Były to ofiary systemu bolszewickiego – tu zwłaszcza członkowie Kościoła prawosławnego i katolickiego oraz hitleryzmu w Niemczech – wyznawcy kościołów protestanckich i katolickiego.

– Oni swoim życiem mówią nam co znaczy kochać Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił i całą swoją duszą i kochać bliźniego jak siebie samego.

Następnie, powołując się na dokumenty soborowe, metropolita krakowski przypomniał, że to my, katolicy, powinniśmy pierwsi wyciągać rękę do „odłączonych braci” i świecić przed nimi przykładem w życiu codziennym.

Na zakończenie metropolita krakowski zaapelował, by dzisiejsze spotkanie ekumeniczne było wielkim błaganiem Boga o spełnienie się zapowiedzi proroka Izajasza o nadejściu wiecznego królestwa Księcia Pokoju.

Po homiliach nastąpiło odczytanie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W kolejnej części odczytano modlitwę wiernych, a zgromadzeni przekazali sobie znak pokoju. Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska