dusze czysccowe

Dusze cierpiące

W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu. Droga Matka Przełożona wysłała mnie razem z dwiema innymi siostrami na wakacje do Skolimowa, kawałek poza Warszawę. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa: za kogo jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da...

Read MoreRead More
men sad

Zrozumieć

Nie zastanawiam się, czy jest piekło, czy go nie ma. Jest to pytanie zbędne, jeśli czytam uważnie Ewangelię. Muszę raczej starać się, żeby tam nie trafić i znaleźć kogoś, kto po­wstrzyma mnie zanim będzie za późno. To właśnie spotkało syna marnotrawnego z przypowieści Łukasza (por. Łk 15,11-32). Uciekinier został...

Read MoreRead More
men sad

Doświadczyć miłosierdzia

Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników; nie odrzuca nas wszystkich; nie odrzuca, ponieważ wzywa  wszystkich, przyjmuje ich, jest otwarty również na tych, którzy są najdalej, wszystkich wzywa, by pozwolili się objąć miłosierdziem, czułością i przebaczeniem Ojca, który wszystkim daje możliwość spotkania z Nim, podążania...

Read MoreRead More